Leder Kunderettet virksomhet

Vil du være med i videreutviklingen av en moderne og framtidsrettet lokalbank?

Denne engasjerte, kompetente og trivelige gjengen i Fjellbanken søker en samlende, målrettet og trygg leder for avdelingen «Kunderettet virksomhet»

For oss i SpareBank 1 Lom og Skjåk eller Fjellbanken som vi også kaller oss, har fjell og lokalbanken mye til felles. Vi ønsker å være en nær, solid og livgjevande veiviser uansett   hvilken sti våre kunder tar. Vi er lokalbanken som banker for folk og fremtid, vi er lokalbanken som ønsker å bidra til en positiv utvikling og vi er lokalbanken som nå søker en leder til et av våre satsningsområder.

For å videreføre dette arbeidet ønsker vi en fremoverlent, nytenkende og strategisk leder. Du, som leder av kunderettet virksomhet, har et godt salgsgen og et stødig salgsfokus som motiverer og inspirerer dine ansatte og kollegaer. Du er samlende og du sikrer at alle ressurser innen avdelingen jobber godt sammen. Du ser viktigheten av teamjobbing, for å sikre god kundebetjening. Du jobber målrettet og strukturert for at dine medarbeidere, og banken, skal kunne leve opp til sine strategier og nå sine mål.

 

Varighet
100 % fast stilling

Arbeidssted
Etter avtale

Søknadsfrist: 30. april 2021

Som vår leder ønsker vi at du har denne kunnskapen og erfaringen:

 • Utdannelse fra høyskole/universitet med master/minimum bachelor
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra annen bransje
 • Gode resultater innen salg og markedsarbeid
 • Strategisk fokus/utviklingsorientering
 • Erfaring og forståelse for endringsledelse
 • God digital kompetanse
 • God forståelse for bankens forretningsområder
 • God oversikt og kjennskap til regionen og markedet
 • God nettverksbygger, internt og eksternt

Våre forventninger til dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Som leder for kunderettet virksomhet må du ha evnen til å skape gode relasjoner. Du har bevissthet om egen kommunikasjon, er lyttende og løsningsorientert. Du vil være en positiv kraft i endringsprosesser og utviklingsarbeid. Du skal skape teamforståelse i avdelingen slik at kunnskap kan deles på kryss i organisasjonen for å løse komplekse oppgaver. Du tåler å stå i krevende situasjoner. Vi ser etter deg som er:

 • Strategisk og utviklingsorientert, tilegner deg kunnskap for å sikre at banken er i kontinuerlig utvikling
 • Motiverende med høy integritet, redelighet og troverdighet
 • Gir våre ansatte rom for utvikling og vekst
 • Jobber systematisk med å bedre kommunikasjonen internt i organisasjonen
 • Gjennomføringskraft - god gjennomføringsevne, sikrer fremdrift og at frister overholdes
 • Er resultatorientert og opptatt av å nå definerte mål
 • Ser helheten, både for kunden og i bankens prosesser
 • Sikrer at nye verktøy og nye løsninger tas i bruk, både internt og ut mot kunder

Avdelingen kunderettet virksomhet
Denne avdelingen omfatter alle ansatte som har kontakt med kunder i sitt daglige virke.   Disse 40 utgjør majoriteten av våre ansatte, og alle er like viktige for å sikre den gode kundeopplevelsen.

Hovedfokus i denne avdelingen er kunder, rådgivning og salg. Du skal sikre at dine ansatte har gode rutiner for etablering og opprettholdelse av gode kunderelasjoner både innen privatmarkedet og bedriftsmarkedet.

Kunderettet virksomhet består av flere team. Hvert team er satt sammen for å løse en kompleks oppgave, sikre et stabilt, bærekraftig og godt kundemottak som genererer inntekter for banken. Teammedlemmene er gjensidig avhengige av hverandre for å lykkes i dette arbeidet.

Som leder av denne av avdelingen vil du rapportere til adm.banksjef.


Vi kan tilby
Vi har en offensiv, tydelig og målrettet strategi som vil gi en spennende, hektisk og interessant arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver. Vi tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling, konkurransedyktige betingelser, gode personal – og pensjonsordninger og gunstige personalgoder. Ikke minst kan vi tilby et svært godt arbeidsmiljø, en uformell omgangstone og mange kompetente, engasjerte og trivelige kollegaer.


Om arbeidsgiveren
Lom og Skjåk SpareBank ble grunnlagt i 1873 som en sparebank for kommunene Lom og Skjåk. I 1996 ble vi en del av SpareBank 1-gruppen og fra da av ble navnet vårt SpareBank 1 Lom og Skjåk. Høsten 2019 lot vi oss døpe til Fjellbanken.  I 150 år har utviklinga av banken og fjellbygdene vi er en del av hengt tett sammen. Gjennom våre lange tradisjoner nord i Gudbrandsdalen er SpareBank 1 Lom og Skjåk en institusjon i lokalsamfunnet i nært samspill med både folk og næringsliv. Vi er en selvstendig sparebank med lokalt styre, tett knyttet til lokalsamfunnet. Siden årtusenskiftet har banken i tillegg fått en stor del personkunder fra hele landet. I dag er vi en engasjert og sterkt tilstedeværende regionbank i hele Nord-Gudbrandsdalen. Hovedkontoret ligger i Lom med avdelingskontor henholdsvis i Skjåk, Vågå, Dombås og Oslo.

I tillegg til tradisjonelle bankprodukt og kvalifisert rådgiving, tilbyr vi gjennom SpareBank 1-gruppen konkurransedyktige produkt innen bl.a. finans og forsikring.
SpareBank1 Lom og Skjåk er i dag takknemlige over å være selve Fjellbanken - i solid vekst i en region vi er oppriktig stolte av å være en integrert del av.

 

Spørsmål til stillingen kan rettes til adm.bankssjef Unni Strand, e-post: unni.strand@sb1ls.no Tlf: 90 52 74 85.

Skriftlig søknad med CV sendes pr. e-post til: personal@sb1ls.no