Vil du være med på å videreutvikle vår fremtidsretta tradisjonsbank?

Vi tilbyr en spennende rolle i Fjellbanken, en bank i vekst. Du vil bli del av et godt kollegialt miljø med syv engasjerte kollegaer med høy kompetanse. Stillingen blir en del av Kredittstøtte, der du vil få en sentral rolle i nye oppgaver som flyttes til avdelingen.

Stilling: Seniorrådgiver kredittstøtte
Arbeidsgiver: SpareBank1 Lom og Skjåk – Fjellbanken
Arbeidssted: Etter avtale
Varighet: 100 % fast
Søknadsfrist: 01.03.2024

sb1ls-ledig-stilling

Kredittstøtteavdelingen er bankens fagressurs og kontrollavdeling for kreditt- og lånesaker, både for næringslivs- og privatmarkedet. Vi søker etter en selvstendig, strukturert og nøyaktig person med relevant yrkeserfaring.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Kontroll og oppfølging av kredittengasjement i henhold til gjeldende regelverk og bankens interne rutiner 
 • Bistå fagansvarlig kreditt i utviklings- og implementeringsarbeid
 • Bistå fagansvarlig i rapportering og oppfølging av bankens utlånsportefølje
 • Være en rådgiver i problemstillinger innenfor fagområdet kreditt og sikkerhetsstillelser 
 • Bruk og vedlikehold av ulike verktøy og datasystemer
 • Utvikle og implementere nye oppgaver som tillegges avdelingen 
 • Delta i prosjekter ved behov, både internt i banken og i SpareBank 1 Alliansen
 • Bidra til at teamet som helhet lykkes


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen jus eller økonomi, eller tilsvarende relevant erfaring
 • Ønskelig med erfaring fra kredittstøtte/depot i bank (evt. megleroppgjør) men ikke et krav 
 • God risikoforståelse, analytisk og strukturert
 • Gode systemkunnskaper, og liker å utforske disse
 • God forretningsforståelse
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og god norskspråklig kompetanse, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og positivt innstilt
 • Faglig sterk og evne til å se løsninger og forbedringer
 • Du må trives med å jobbe i team og dele av din kompetanse, samt evne å gi konstruktive og gode tilbakemeldinger til kollegaer 
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne 
 • Strukturert og nøyaktig


Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et sentralt fagfelt
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø der vi vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 6 uker ferie

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 

«Solide. Evige. Livgjevande. Der har du fjella som omgir vårt daglege verke nord i Gudbrandsdalen. Og der har du kjerna vår som bank. Vi bankar for folk, framtid og fjellbygdene nord i Gudbrandsdalen. Gjer du det same så slår vi gjerne følgje?»
 

For mer informasjon ta kontakt med Leder Kredittstøtte, Rune Teigen, tlf.: 957 08 555 eller Leder Forretningsutvikling, økonomi og finans, Anne Kjæstad Veggum, tlf.: 976 83 503.

Om Fjellbanken

Lom og Skjåk SpareBank ble grunnlagt i 1873 som en sparebank for kommunene Lom og Skjåk. I 1996 ble vi en del av SpareBank 1-gruppen og fra da av ble navnet vårt SpareBank 1 Lom og Skjåk. I 150 år har utviklinga av banken og fjellbygdene vi er en del av hengt tett sammen. Det har de siste årene vært naturlig å kalle oss Fjellbanken.
Gjennom våre lange tradisjoner nord i Gudbrandsdalen er Fjellbanken en institusjon i lokalsamfunnet i nært samspill med både folk og næringsliv. Vi er en selvstendig sparebank med lokalt styre, tett knyttet til lokalsamfunnet. Siden årtusenskiftet har banken i tillegg fått en stor del personkunder fra hele landet.


SpareBank 1 Lom og Skjåk har de siste åra utvidet markedsområdet vårt øverst i Gudbrandsdalen ved å åpne kontor i Lom, Skjåk, Vågå, Dombås og Oslo. I tillegg til tradisjonelle bankprodukt og kvalifisert rådgiving, tilbyr vi gjennom SpareBank 1-gruppen konkurransedyktige produkt innen bl.a. finans og forsikring.
SpareBank 1 Lom og Skjåk er i dag takknemlige over å være selve Fjellbanken - i solid vekst i en region vi er oppriktig stolte av å være en integrert del av.