Resultat Generalforsamling

Val til generalforsamlinga for 2020 er nå gjennomført, og resultatet gav følgjande samansetning av generalforsamlinga til banken.

Du må bo i vårt primærmarkedsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må være over 18 år
Du må være kunde i banken med lån og/eller innskudd på minimum 100.000 kroner.

Medlemmer i Generalforsamling

Fornavn Etternavn Vald inn år Rolle Kommune På val Fuksjonstid
Anna  Krogstad 2016 Leiar Skjåk 2018 2022
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleiar Lom 2018 2022
Mona Grimstad 2018 Medlem Skjåk   2022
Harald Sve Bjørndal 2018 Medlem Vågå   2022
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom 2020 2024
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk 2020 2024
Peder Sperstad 2019 Medlem Lom 2019 2023
Guri Ruste 2019 Medlem Dovre 2019 2023
Kristin  Skotte 2016 Medlem Lesja 2019 2021
             
Vald av og blant dei tilsette:            
Mona Aabakken 2016 Medlem   2016 2021
Rune Torkveen 2016 Medlem   2016 2022
Gunnar  Grindstuen 2019 Medlem   ny 2023
             
Varamedlemmer i Generalforsamlinga            
Sigrun Eide 2016 Varamedlem Skjåk 2018 2022
Ola K. Skogen 2016 Varamedlem Vågå 2019 2021
Morten Kielland 2020 Varamedlem Skjåk ny 2024
             
Vald av og blant dei tilsette:            
Terje Olstad 2020 Varamedlem   ny 2024