Kundenes valg til generalforsamlingen

Bankens generalforsamling består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

I 2021 skal det velges 1 medlem og 1 varamedlem til generalforsamlingen.

Du må bo i vårt primærmarkedsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må være over 18 år
Du må være kunde i banken med lån og/eller innskudd på minimum 100.000 kroner.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen finner du nederst på denne siden.

Banken har en egen valgkomite for kundevalget som innstiller på forslaget til kandidater. Det vil ikke være mulig å stemme på andre kandidater enn de som er oppført i valgkomiteens innstilling.

Bankens myndige kunder fra primærmarkedsområdet med en aktivitetskapital på minst kr 100.000 er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling. Stemmeberettigede kunder oppfordres til å fremme forslag på kandidater overfor valgkomiteen. Forslagene sendes banken ved å fylle ut skjema under den blå boksen senest 31. desember 2020 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår- og dato, og fullstendig adresse. 

Valgkomiteens innstilling på kandidater legges ut på bankens hjemmeside 7. januar 2021.

Valget gjennomføres digitalt i uke 4. Link til valget legges ut på denne siden og stemmeberettigede kunder kan avgi stemme ved bruk av bankID.

 

Generalforsamlingens medlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Anna Krogstad 2016 Leder Skjåk   2022
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleder Lom   2022
Mona Grimstad 2018 Medlem Skjåk   2022
Harald Sve Bjørndal 2018 Medlem Vågå   2022
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom   2024
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk   2024
Peder Sperstad 2019 Medlem Lom   2023
Guri Ruste 2019 Medlem Dovre   2023
Kristin Skotte 2016 Medlem Lesja x 2021
Mona Aabakken 2016 Medlem Lom x 2021
Gunnar Grindstuen 2019 Medlem Sel   2023
Rune Torkveen 2016 Medlem Lom   2022

Varamedlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Sigrun Eide 2016 Varamedlem Skjåk   2022
Ola K. Skogen 2016 Varamedlem Vågå x 2021
Morten Kielland 2020 Varamedlem Skjåk   2024
Terje Olstad 2020 Varamedlem Lom   2024