Kundenes valg til generalforsamlingen

Valg ble gjennomført torsdag den 24.januar 2019.

Bankens generalforsamling består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

I 2019 ble det valgt 3 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen.

Du må bo i vårt primærmarkedsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må være over 18 år
Du må være kunde i banken med lån og/eller innskudd på minimum 100.000 kroner.

Ordinær generalforsamling avholdes 13. mars 2019 kl. 18.00 i Kommunestyresalen i Lom.

Medlemmer i Generalforsamling

Fornavn Etternavn Valgt inn år Rolle Kommune På valg Fuksjonstid
Anna  Krogstad 2016 Leder Skjåk 2018 2022
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleder Lom 2018 2022
Mona Grimstad 2018 Medlem Skjåk   2022
Harald Sve Bjørndal 2018 Medlem Vågå   2022
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom 2016 2020
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk 2016 2020
Peder Sperstad 2019 Medlem Lom ny 2023
Guri Ruste 2019 Medlem Dovre ny 2023
Kristin  Skotte 2016 Medlem Lesja 2019 2021
             
Valgt av og blant de ansatte:            
Mona Aabakken 2016 Medlem   2016 2021
Rune Torkveen 2016 Medlem   2016 2022
Gunnar  Gridstuen 2019 Medlem   ny 2023
             
Varamedlemmer i Generalforsamlinga            
Sigrun Eide 2016 Varamedlem Skjåk 2018 2022
Ola K. Skogen 2016 Varamedlem Vågå 2019 2021
Berit Gutubø 2016 Varamedlem Vågå 2016 2020
             
Valgt av og blant de ansatte:            
Amund Teigen 2016 Varamedlem   2016 2020