Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige sparebanker spredt over hele landet som samarbeider om en felles plattform.


Alliansesamarbeidet

SpareBank 1-samarbeidet omfatter ca 300 kontorer. Totalt har alliansen ca 6 800 ansatte, hvorav ca 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen og datterselskaper.

SpareBank 1 Gruppen har administrativt ansvar for samarbeidsprosessene i SpareBank 1-alliansen gjennom selskapet SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen).

Dette selskapet ble etablert for å utvikle og levere felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp. 

Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom to kompetansesentra innenfor Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger).

Selskaper direkte eiet av de fleste av bankene og LO med ulike eierandeler:

 • Bank 1 Oslo Akershus
 • BN Bank
 • SpareBank 1 Boligkreditt
 • EiendomsMegler 1
 • SpareBank 1 Kundeservice
 • SpareBank 1 Kredittkort
 • SpareBank 1 Næringskreditt
 • SpareBank 1 Markets
 • SpareBank 1 Verdipapirservice

Om SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen eies av:

 • SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %)
 • SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %)
 • SpareBank 1 SMN (19,5 %)
 • Sparebanken Hedmark (11 %)
 • Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 %)
 • SpareBank 1 Oslo Akershus (1,4 %)
 • Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %).

SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i:

 • SpareBank 1 Forsikring – med livsforsikring og skadeforsikring
 • ODIN Forvaltning
 • SpareBank 1 Medlemskort
 • SpareBank 1 Gruppen Finans
 • Conecto

SpareBank 1 Gruppens visjon: Attraktive for kundene og bankene!

Verdier: Nær og dyktig.

SpareBank 1 Gruppen ble etablert i 1996.