Kristin Nygård Lonbakken
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
+47 916 97 947