Valg til generalforsamling

Bruk stemmeretten din!

 

Kundevalg til generalforsamlingen i SpareBank 1 Lom og Skjåk torsdag den 22. februar 2018 kl. 9.00-15.00 i bankens lokaler i Lom, Skjåk, Vågå og Dombås.

Bankens generalforsamling består av 12 personer, hvorav 9 medlemmer velges blant bankens kunder.

I 2018 skal det velges 4 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen i SpareBank 1 Lom og Skjåk.  Samtlige velges for 2 år.

Bankens myndige kunder med en aktivitetskapital på minst kr 100.000,-, og som i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner og
er registrert i Folkeregisteret som bosatt i bankens primærmarkedsområde er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling.

Stemme avgis ved personlig frammøte og at stemmegiver legitimerer seg i bankens skranke. Dersom kunden er stemmeberettiget utleveres stemmeseddel. Utfylt stemmeseddel legges i stemmeurne. Stemmeurnene samles i Lom og opptelling foretas av generalforsamlingens leder med bistand fra bankens administrasjon mandag
26.02.18.

Valgresultatet annonseres på bankens hjemmesider.

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater som kan velges til generalforsamlingen 2018-2020