Samfunnsansvar

Valg til generalforsamling

Det skal avholdes valg til generalforsamling i SpareBank 1 Lom og Skjåk onsdag 28.september 2016.

Det skal velges 9 medlemmer og 3 varamedlemmer for 2016-2018.

Bankens myndige kunder fra primærmarkedsområdet med en aktivitetskapital på minst kr 100 000, er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling.

 

Valgkomiteens forslag til kanditater er følgende:

 • Herdig Kvamme Repp (Lom)
 • Tove Johanne Stamstad (Lom)
 • Arne Kvamme (Lom)
 • Nils Olav Fosstuen (Lom)
 • Lars Kåre Mork (Skjåk)
 • Sigrun Eide (Skjåk)
 • Anna Krogstad (Skjåk)
 • Sissel Lassemo (Skjåk)
 • Ola K. Skolgen (Vågå)
 • Berit Gutubø (Vågå)
 • Kari Lund (Vågå)
 • Ragnhild Aasgård (Vågå)
 • Pål Sylte Stavheim (Lesja)
 • Anne Evensen Torsgård (Lesja)
 • Kristin Skotte (Lesja)
 • Odd S. Håkenstad (Lesja)
 • Arne Hage (Dovre)
 • Hanna Mølmen (Dovre)
 • Lena Nyhagen (Dovre)        

Stemmesedler er utlagt på bankens kontorer i Skjåk, Lom, Vågå og Dombås.