Ansvarlig forvaltning

Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du skal spare til pensjon. Sparer du til pensjon hos oss kan du være trygg på at bærekraft er godt ivaretatt. SpareBank 1 Forsikring mener bærekraft og langsiktig verdiskapning er to sider av samme sak.


Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig fremtid

Våre forvaltningsalternativer kan sees på som en hage hvor vekst og utvikling avhenger av hvordan man planter, steller, luker og høster. Bærekraft er sentralt i forvaltningsstrategiene og er med på å sikre en langsiktig god avkastning, uten at din pensjon utsettes for unødig risiko.

Tre forvaltningsalternativer

Du kan velge tre ulike forvaltningsalternativer tilpasset langsiktig pensjonssparing, hvor hver av disse følger beste bærekraftprosess innenfor sin form. I en del av hagen har vi enkel, men rimelig indeksforvaltning. I en annen del har vi svanemerket forvaltning med forsterket fokus på bærekraft ved at selskaper og bransjer som forbindes med ikke bærekraftig virksomhet velges bort. I den tredje delen, som vi er ekstra stolte av, har vi vår uavhengige aktive forvaltning. Sistnevnte er litt dyrere, men har til gjengjeld et stort, globalt team av lokale eksperter som hjelper oss med gode, fremtidsrettede og bærekraftige investeringsvalg. 

Avsetninger knyttet til uførhet blir forvaltet i vår kollektivportefølje. Alle våre forvaltningsalternativer følger våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Indeks- og svanemerket forvaltning

Indeks- og svanemerket forvaltningFelles for vår indeks- og svanemerkede forvaltning er bruken av eksklusjonslister og forhåndsdefinerte kriterier. Vi ekskluderer selskaper og bransjer fra investeringene basert på historiske data uten å ta stilling til hvor disse selskapene eller bransjene faktisk er på vei.

Uavhengig aktiv forvaltning

I vår uavhengige aktive portefølje starter vi i motsatt ende. Selskaper blir håndplukket basert på strategisk og finansiell analyse hvor fremtidig posisjon og bærekraft er selve utgangspunktet for investeringsanalysen. Mye av omstillingen til et utslippsfritt og bærekraftig samfunn må skje i etablerte selskaper som i dag ikke anses som «grønne». Aktive forvaltere spiller en viktig rolle gjennom å kunne investere i og påvirke slike selskaper til omstilling.

Vår uavhengige forvaltning gir oss mulighet til å velge de best egnede forvalterne gjennom skiftende markedsforhold. Dette er en viktig forutsetning for å kunne levere meravkastning til våre kunder. Sektorspesialister og lokale eksperter har større sannsynlighet for å lykkes med aksjeplukkingen sammenlignet med globale generalister, noe vår avkastningshistorie også viser. Uavhengig betyr at vi kan velge fondsforvaltere utenfor SpareBank 1 alliansen.

Nulltolleranse og eksklusjon

All vår forvaltning har nulltoleranse for ulovlige aktiviteter og ekskluderer biologiske og kjemiske våpen, antipersonell miner, klasevåpen og kjernefysiske våpen. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår med respekt for alle grunnleggende og internasjonalt anerkjente traktater og erklæringer.

Slik jobber vi med ansvarlig forvaltning

Vår visjon - trygg avkastning for en bærekraftig fremtid i henhold til FNs bærekraftsmål og 1,5 -gradersmålet i Paris-avtalen. Vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for å støtte oppunder disse målene og opplever ikke at det er en interessekonflikt mellom ansvarlig forvaltning og finansavkastning på lang sikt. 


Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss