Kundenes valg til generalforsamlingen

Bankens generalforsamling består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

I 2018 skal det velges 4 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen.

Du må bo i vårt primærmarkedsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)
Du må være over 18 år
Du må være kunde i banken med lån og/eller innskudd på minimum 100.000 kroner.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer i generalforsamlingen finner du nederst på denne siden.

Banken har en egen valgkomite for kundevalget som innstiller på forslaget til kandidater. Det vil ikke være mulig å stemme på andre kandidater enn de som er oppført i valgkomiteens innstilling.

Bankens myndige kunder fra primærmarkedsområdet med en aktivitetskapital på minst kr 100.000 er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling. Stemmeberettigede kunder oppfordres til å fremme forslag på kandidater overfor valgkomiteen. Forslagene sendes banken ved å fylle ut skjema under den blå boksen senest 1. februar 2018 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår- og dato, og fullstendig adresse. 

Valget gjennomføres 22. februar 2018 kl 09.00-15.00 ved personlig frammøte for stemmegivning i bankens kontorer på Dombås, i Lom, Skjåk og Vågå. Valgkomiteens innstilling på kandidater legges ut på bankens hjemmeside 8. februar 2018. 

 

Generalforsamlingens medlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune Valgt år Funksjonstid Merknad
Herdis Kvamme Repp 2016 Styreleder Lom 2016 2018 På valg
Anna Krogstad 2016 Nestleder Skjåk 2016 2018 På valg
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom 2016 2020  
Arne Kvamme 2016 Medlem Lom 2016 2018 På valg
Nils Olav Fosstuen 2016 Medlem Lom 2016 2018 På valg
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk 2016 2020  
Ola K Skogen 2016 Medlem Vågå 2016 2020  
Arne Hage 2016 Medlem Dovre 2016 2020  
Kristin Skotte 2016 Medlem Lesja 2016 2020  
Mona Aabakken 2016 Medlem Lom 2016 2020  
Rune Teigen 2016 Medlem Lom 2016 2020  
Rune Torkveen 2016 Medlem Lom 2016 2020  

Varamedlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune Valgt år Funksjonstid Merknad
Sigrun Eide 2016 Varamedlem Skjåk 2016 2018 På valg
Kari Lund 2016 Varamedlem Vågå 2016 2020  
Berit Gutubø 2016 Varamedlem Vågå 2016 2020  
Amund Teigen 2016 Varamedlem Skjåk 2016 2020