• Svaret på undersøkelsen blir sendt til henvisende lege, som har ansvar for å vurdere videre behandling. Dersom det skrives ut ny henvisning må du selv sende denne til oss.