Når trer tidsfristene inn?

Når vi har fått nødvendig medisinsk informasjon om sykdommen eller ulykkesskaden.