Åpningstider

Onsdag 23.mars kl 0900 - 1200
Skjærtorsdag stengt 
Langfredag stengt 
2.påskedag stengt