Fastrentelån

Med fastrentelån er du garantert de samme låneutgiftene i lang tid fremover.

 • Sikrer deg mot rentehopp på boliglånet ditt.
 • Kombiner fast og flytende rente og få et mer fleksibelt lån.
 • Unngå at økt boligrente gir deg trangere økonomi.

Slik fungerer fastrentelån 

Med fastrente på boliglånet kjøper du en "garanti" mot økte rentekostnader i den perioden du avtaler med banken. Lånerenta forblir stabil uansett om renta går opp eller ned. 

Fastrentelån har spesielle betingelser som gjør det mindre fleksibelt enn vanlig boliglån. Avslutter du lånet i bindingsperioden kan det medføre kostnader, og du kan ikke øke eller nedbetale lånet som det passer deg.  Ønsker du mer handlingsrom, kan du velge å binde renta kun på deler av lånet.  


Renter og vilkår

 • Bindingstid 3 år Pris på forespørsel %
 • Bindingstid 5 år Pris på forespørsel %
 • Bindingstid 10 år Kontakt banken for nærmere informasjon %

 

Priseksempel: 


Passer det for meg? 

Vurder fastrentelån hvis økonomien din er litt trang, og du vil sikre deg mot uønskede renteøkninger i en periode. Lever du godt med at boligrenta svinger litt, er sannsynligvis boliglån med flytende rente det beste alternativet.


Passer fastrentelån for meg?

La oss hjelpe deg litt på veien.

Fordeler

 • Du har stålkontroll på låneutgiftene dine hver måned  selv om boligrenta skulle gå opp
 • Det er mulig å dele opp lånet i en fast og en flytende rentedel 
 • Du kan bytte bolig og beholde fastrentelånet så lenge den nye boligen har samme verdi
 • Vurder fastrentelån hvis økonomien din er litt trang og du vil sikre deg mot uønskede renteøkninger

Ulemper

 • Går boligrenta ned i avtaleperioden, får du ikke nyte godt av rentenedgangen 
 • Et fastrentelån er mindre fleksibelt, og du kan få ekstra kostnader hvis du skulle få behov for å gjøre endringer eller si opp lånet før avtaleperioden er over. 
 • Lever du godt med at boligrenta svinger litt? Vurder da heller boliglån med flytende rente.

Bytte til fastrentelån 

Har du flytende rente på lånet ditt nå, men ønsker å binde renta på hele eller deler av lånet? Gi oss beskjed så hjelper vi deg gjerne med å endre lånet. Har du lån i en annen bank flytter vi lånet for deg.  


Hva lurer andre på?