SpareBank 1 Horisont 80
Alt-i-ett 80

Fondet passer for deg som skal spare i mer enn 5 år. Du ønsker høy avkastning, men vil ikke at sparepengene dine skal svinge like mye i verdi som i et 100 % aksjefond. Fondet er en del av fondsløsningen Alt-i-ett.

Alt-i-ett 80

80 % aksjefond
20 % rentefond

Alt-i-ett 80 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som plasserer omtrent 80 prosent i SpareBank 1 Aksje og 20 prosent i ODIN Rente. Utbyttet ditt reinvesteres i nye fondsandeler.

Alt-i-ett 80 heter også SpareBank 1 Horisont 80.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer