Samtykke for bedrifter

For at SpareBank 1 skal kunne gi bedriften din tilpassede råd og tilbud må vi først få deres samtykke. Samtykkene vi ber om finner dere i nettbank bedrift. Bedriften kan når som helst endre samtykket.


Hva er samtykke for bedrifter og hvorfor ber vi om dette?

For bedriftskunder spør vi om ett samtykke, og det er knyttet til deling av data. Vi ber dere om å samtykke til at foretakene i SpareBank 1 kan dele og benytte de opplysningene de har om bedriften, slik at vi i SpareBank 1 kan tilpasse våre tjenester best mulig og gi relevante råd og tilbud til din bedrift.

Hvem kan gi samtykke på vegne av bedriften?

Daglig leder samt styreleder kan avgi samtykke. Den første som logger inn i nettbank bedrift og har en av disse rollene får mulighet til å avgi samtykke.

Hvis det er snakk om å gi samtykke i prosessen "Bli bedriftskunde" eller i forbindelse med hvitvaskingsspørsmål kan alle fylle ut skjema. Dokumentet signeres da av de(n) som er signaturberettiget i henhold til firmaattesten i Brønnøysundregisteret.

Hva gir jeg samtykke til?

Her kan du lese den fullstendige samtykketeksten dere vil få presentert i nettbanken.

Samtykket opphever taushetsplikten slik at foretakene i SpareBank 1 kan dele og benytte de opplysninger SpareBank 1 har tilgjengelig om bedriften. Dette inkluderer opplysninger som eksempelvis transaksjoner, beholdning, regnskapsdata og opplysninger om hvordan bedriften benytter SpareBank 1s tjenester, eksempelvis i nettbank og digitale kanaler. Samtykke omfatter ikke opplysninger om bedriftens ansatte utover til bruk som kontaktpersoner, kunder, børssensitiv informasjon og heller ikke helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger.

Deling og bruk av opplysninger skjer både mellom banken og bankens datterselskaper, mellom datterselskapene, mellom banken din og bankens produktselskaper og mellom SpareBank 1s produktselskaper. Se hvilke selskaper dette omfatter.

Bedriftens opplysninger kan sammenstilles og brukes til analyse, for å tilpasse råd og tilbud best mulig og til å forbedre SpareBank 1s tjenester. Opplysningene kan bli lagret i et felles kunderegister, men vil ikke bli delt utenfor SpareBank 1. Det deles ikke informasjon mellom de ulike bankene i SpareBank 1.

Det er de selskapene bedriften har et kundeforhold til som har ansvaret for å behandle bedriftens opplysninger.

Informasjon fra SpareBank 1 vil gis til relevante kontaktpersoner i bedriften. Bedriften kan selv oppgi og endre kontaktinformasjon ved å kontakte banken.

De ansattes kontaktopplysninger vil kun bli benyttet i bedriftsmarkedssammenheng. De ansattes personopplysninger vil bli behandlet i tråd med gjeldende personvernregelverk. Les mer om SpareBank 1s behandling av personopplysninger.

Bedriften har rett til innsyn i sine opplysninger, og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Hvor kan jeg endre samtykke?

Hvordan du endrer innstillinger for samtykke er avhengig av om du har nettbank eller ikke.

Har du nettbank?
Du kan endre samtykke under "Innstillinger" i nettbank bedrift. Logg inn i nettbanken og endre.

Har du ikke nettbank?
Kunder uten nettbank kan endre samtykke her.