Landbruk og småbruk | Forsikringer

Enten du driver stort eller lite, innen planteproduksjon eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for fleksible forsikringer. 


Driver du som selvstendig næringsdrivende? 
Les mer om enkeltpersonforetak

Sammen gjør vi gården til et tryggere sted

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker, og vi er opptatt av bidra til å redusere antallet uønskede hendelser. Det er du som eier og driver av gården som er ansvarlig for skadeforebygging, men gjennom informasjon og tips håper vi å bidra til å gjøre gården til et tryggere sted for både menneskene og dyrene som lever der. 

For å lykkes med skadeforebyggende arbeid er det viktig med systematisk oppfølgning av helse, miljø og sikkerhet, og jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak mot spesielt brann. 
 


Totaltilbud

Ønsker du en gjennomgang og et totaltilbud på gårdens forsikringer?

Har du hatt uhell eller skade?