Landbruksforsikringer

Driver du innen landbruk og gårdsbruk, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset dine behov.

 


Sammen gjør vi gården til et tryggere sted

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker, og vi er opptatt av bidra til å redusere antallet uønskede hendelser. Det er du som eier og driver av gården som er ansvarlig for skadeforebygging, men gjennom informasjon og tips håper vi å bidra til å gjøre gården til et tryggere sted for både menneskene og dyrene som lever der. 

For å lykkes med skadeforebyggende arbeid er det viktig med systematisk oppfølgning av helse, miljø og sikkerhet, og jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak mot spesielt brann. 
 

Har du hatt uhell eller skade?