Korona - tiltak for bedriftskunder

Ta kontakt med banken

Vi tenker langsiktig og vil strekke ut en hånd dersom bedrifter rammes av permitteringer, oppsigelser eller i verste fall konkurser og nedleggelser. I slike situasjoner har vi god erfaring med å bistå både eiere, bedriftsledere og ansatte som blir berørt.

Det aller viktigste rådet nå er å ta kontakt med oss i banken så tidlig som mulig dersom du er bekymret for din økonomiske situasjon som følge av koronakrisen.

Banken har lansert følgende umiddelbare tiltak til våre bedriftskunder som er rammet av konsekvensene knyttet til virusutbruddet:

  1. Banken gir avdragsfrihet for bedriftskunder som er i en krevende situasjon som følge av virusutbruddet.
  2. Endringer på løpende lån gjennomføres selvfølgelig uten omkostninger.

Vi er innstilt på, innenfor de rammene vi rår over, å finne tilpassede løsninger for bedrifter og privatpersoner. Våre rådgivere er parate til å bistå med sin kompetanse. Vi ønsker å være tett på.