korona ikon

Vi er her – også når det blåser

Mange bedrifter i vår region er, eller vil bli berørt av koronaviruset. Vi står parat til å hjelpe deg.

Vi kan bidra økonomisk

Myndighetene tar grep for å hjelpe næringslivet. SpareBank 1 Modum følger opp med umiddelbare tiltak for å kunne ta imot søknader om likviditetslån for å sikre arbeidsplasser.

Regjeringen innfører en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Garantiordningen har en ramme på 50 milliarder kroner og vil bli forvaltet og administrert av banknæringen.


Myndighetene har stilt følgende krav til likviditetslån;

 • Garantiordningen gjelder lån til små og mellomstore bedrifter som på grunn av Koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel 
 • Ordningen gjelder bare bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før Koronautbruddet kom til Norge. 
 • Likviditetslån til hver bedrift skal samlet sett ikke overstige
  • To ganger lønnskostnader i 2019 (evt. beste anslag for ny-oppstartede selskap) 
  • 25% av omsetning i 2019
  • 50 millioner kroner
 • Nedbetalingstid på maksimalt 3 år 
 • Ikke adgang for å betale ut utbytter i nedbetalingsperioden 

Vi kan tilby


Likviditetslån

 • Nedbetalingslån med 9 måneders avdragsfrihet, og deretter betaling over 27 måneder 
 • Rente etter avtale 

Vi kan nå ta imot søknader, men vil først kunne vurdere disse når forskriften er klar.

Eventuelle endringer i kravene fra myndighetene vil kunne medføre justering i vilkårene.  


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 


Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er et nyttig verktøy i perioder med usikkerhet knyttet til likviditet.

I den vanskelige perioden vi nå er inne i har vi tatt bort behandlingsgebyret og har en veldig lav terskel for å innvilge avdragsfrihet i inntil 3 måneder i første omgang.


Har du ikke nettbank bedrift? Da kan du søke her: 

Informasjon fra banken
Sist oppdatert 27.03.2020

Det er krevende tider for alle og informasjonsmengden er stor. Vi ønsker å bidra så godt vi kan for at dere skal få relevant informasjon, og vil gi dere fortløpende beskjed om viktige saker.

Statlig ordning for likviditetslån til bedrifter

Det er innført endringer i skattereglene for bedrifter som går med underskudd.

Permisjonsreglene der dager med lønnsplikt ved permittering er redusert fra 15 til 2 dager.

Nyttige snarveier