Skal du ansette sesongarbeidere i år?

Unngå stress og merarbeid senere - gjør forberedelsene nå!

Tiden for ansettelse av sesongarbeidere nærmer seg med stormskritt og det lønner seg å starte forberedelsene allerede nå. Noen arbeidstakere er her kun for en kort periode, andre lengre - men felles for alle er at de får lønn for arbeidet de utfører.

For de som har et fåtall lønnsutbetalinger, kan det være best å utbetale lønn direkte til konto i hjemlandet. For arbeidere med et mer varig eller gjentagende behov, kan det være fornuftig å ha konto i en norsk bank.

Husk at siden vi ikke lenger har kontanthåndtering over disk, må utbetaling av lønn skje via konto.

 

Noen ting å huske på

1. Ved utbetaling av lønn til arbeidere som kun skal være her i kort tid anbefales det at man utbetaler lønn direkte til arbeidstakers konto i eget land

2. For arbeidstakere som skal være over et lengre tidsrom opprettes konto hos oss som disponeres med minibankkort – uttaksgrense kr. 25.000,- pr. uke og nettbank. Kontantuttak vil ikke være mulig ut over det som disponeres med minibankkort.

3. Ved opprettelse av konto kreves D-nummer, pass som legitimasjon, arbeidskontrakt og evt skattekort.

Når all dokumentasjon foreligger kan konto opprettes forutsatt at arbeidsgiver er kunde hos oss. Det må påregnes minimum 1 uke fra all dokumentasjon foreligger til konto er klar. Dersom konto åpnes i juli og begynnelsen av august må det påregnes lengre tid.