ZURF MODUM

ZURF Modum er et akseleratorprogram for selskaper med ambisjoner. Programmet, som ble etablert høsten 2019, har som mål å skape fremtidige vekstvinnere fra regionen.

 

Som deltager i programmet får dere ukentlig oppfølging av et vekstteam som har seniorkompetanse, samt tilgang til mentorer med god kjennskap til din bransje. I tillegg får man tilgang til en utvidet ressursgruppe med verdifull kunnskap og nettverk.

 

Hvilke selskap ser vi etter?

Vi ser etter motiverte og kompetente team med et sterkt ønske om å utvikle og skalere sitt selskap. Selskapet kan være i tidlig fase, men bør ha et produkt eller tjeneste allerede inn i markedet.

Akseleratorprogrammet passer også for etablerte selskap med ambisjoner og mål om skalering og eventuell internasjonalisering.

Programmet vil gå over en 12 måneders periode med oppstart Q1 2021.

Programmet vil bli tilpasset hvert enkelt selskap, men deltagerne plikter å delta på samlinger og jevnlige status- oppfølgingsmøter (ca. annenhver uke).

 

Utvalgskriterier:
 • Selskapet må kjenne behov for hjelp til å vokse videre.
 • Prioritering: Selskapet, eiere og nøkkelpersoner må forplikte seg til å prioritere vekstarbeidet i prosjektperioden.
 • Handlingsmyndighet: De fleste strategisk og operative beslutninger må kunne bli tatt i arbeidsgruppen – ikke kontinuerlig måtte forankres i eksternt styre/eiere.
 • Selskapet bør ha et unikt produkt eller en unik idé med et tydelig verdibidrag
 • Potensiale: Selskapet bør være i en bransje med betydelig kommersielt potensial
 • Fase: Selskapet bør allerede ha betalende kunder
 • Team: Nøkkelpersoner må være dyktige, dedikerte og inngi tillit
 • Skaleringsambisjoner: Nøkkelpersoner må være offensive og være villige til å ta selskapet ut i Norge, Norden og eventuelt internasjonalt
 • Finansiell plan: Vi bør kunne se en realistisk plan for å finansiere videre vekst (eksiterende og nye investorer)
 • Selskapet skal ha tilhørighet til bankens markedsområde.
 • Kompetansebidrag: Agera og øvrige lokale ressurspersoner må ha den kompetansen og erfaringen som selskapet mangler. 

 

Hva får du?
 • Eget tverrfaglig vekstteam med seniorkompetanse som jobber tett med selskapet gjennom hele prosjektperioden.
 • Mulighet til å gå gjennom hele forretningsmodellen med friske øyne, for å se etter uutnyttet potensial og nye muligheter.
 • Bruk av det aller siste innen metodeverk, som de aller mest innovative selskapene i verden benytter («sprint», «lean start up», canvas», «design thinking» ++).
 • Tilgang til Ageras og SpareBank 1s nettverk av forretningskontakter og potensielle partnere. 
 • Tilgang på Ageras og Sparebank 1s omfattende nettverk av potensielle investorer når den nye vekstplanen skal presenteres.
 • Mulighet til å bli med på Ageras vekstprogram fase 2. 

 

Kontakt oss:
Arild Fallan Tlf: 466 75 142
E-post: arild@sb1modum.no