• Lage ny leverandør

  • I menyen går du til Utgift og Leverandør
  • Klikk på Ny leverandør oppe til høyre.
    
   
  • Søk opp leverandøren med telefonnummer eller navn på personen eller bedriften. Informasjon hentes automatisk fra Brønnøysund. 
  • Legg inn epost og telefonnummer.
  • Trykk Lagre og du får mulighet til å legge inn mer informasjon om leverandøren.
    

  Endre eller slette leverandør

  • I menyen går du til Utgift og Leverandør for å se alle registrerte leverandører. 
  • Trykk på den leverandøren du skal endre eller slette.
  • Her får du fire valg:
   Detaljer - her kan du gjøre endringer på informasjon om leverandøren.
   Åpne poster og Regninger - her legges det fortløpende inn åpne poster og nye fakturaer.
   Dokumenter - her kan du kan du laste opp for eksempel kontrakter eller andre relevante dokumenter.

  • For å slette, velg Slett leverandør på de tre prikkene oppe til høyre. Du kan bare slette leverandører som det ikke er ført noe mot. Alternativt kan du velge Deaktiver leverandør.