Skjemaer - Pensjon

Her finner du skjemaer for de ulike pensjonsavtalene vi tilbyr. Kontaktinformasjon og postadresse ser du på hvert enkelt skjema.


For bedrifter  Beskrivelse
Fullmaksskjema for Pensjon- og forsikringstjenesten Gir tilgang for flere til å administrere innskuddspensjonsavtalen
og avtaleoversikt skadeforsikring via nettløsningen.
Skjema for innmelding (pdf) Gjelder innskuddspensjon, ytelsespensjon, gruppeliv, annen sykdom og behandlingsforsikring.
Skjema for utmelding (pdf) Gjelder innskuddspensjon, ytelsespensjon, gruppeliv, annen sykdom og behandlingsforsikring.
Skjema for medlemsendring (pdf) Gjelder innskuddspensjon og ytelsespensjon.
Skjema for å melde uførhet (pdf) Gjelder ytelsespensjon.
Skjema for flytting av medlemmer internt i et konsern (pdf)  
   
For privatpersoner Beskrivelse
Uttak av pensjon betalt av arbeidsgiver (pdf) Gjelder fripolise, pensjonskapitalbevis og innskuddspensjon.
Uttak av pensjon betalt av arbeidsgiver (pdf) Gjelder ytelsespensjon
Uttak av penskon fra fondsbasert avtale (pdf) Gjelder individuell pensjonsavtale (IPA), Unit Link livrente, fondskonto, garantikonto,
pensjonskonto, individuell pensjonsspareavtale (IPS) og LOfavør Pensjon.
Uttak av pensjon fra avtale med garanti (pdf) Gjelder livrente og individuell pensjonsavtale (IPA).
Uttak fra livkonto (pdf) Gjelder livkonto.
Elektronisk helsevurderingsskjema for voksne Har du kjøpt en personforsikring, eller er ansatt i en bedrift med en kollektiv ordning som
krever helsevurdering, skal du fylle ut dette og signere med BankID.
Elektronisk helsevurderingsskjema for barn Har du kjøpt en barneforsikring må du fylle ut dette og signere med BankID.
   
In English Description
Enrollment (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness and medical insurance.
Membership change (pdf) Applies to defined contribution pension and defined benefit pension.
Termination of membership (pdf) Applies to defined contribution pension, defined benefit pension, group life insurance,
non work related illness, medical insurance.