Arbeidsmaskinforsikring

Med arbeidsmaskinforsikring får du dekket gravemaskiner, traktorer, dumpere, kraner og andre anleggsmaskiner som bedriften har.

Med kasko og tilleggsforsikring er du dekket for maskinskade på inntil 15 år gammel maskin.
Dekker rettshjelp.
Med kasko og tilleggsforsikring er du dekket for avbrudd i inntil 45 dager.
Dekker psykologisk førstehjelp inntil 10 timer.
gravemaskin med arbeidsmaskin forsikring

Hva dekker arbeidsmaskinforsikring?

Ansvarsforsikringen er lovpålagt, men du kan også velge delkasko eller kasko. I tillegg kan du oppgradere med tilleggsforsikringer etter bedriftens behov.

Dekninger Ansvar Delkasko Kasko
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Psykologisk førstehjelp (10 timer)
Rettshjelp
Begrenset identifikasjon
Nyanskaffede maskiner (inntil 6 mnd. etter at de er skaffet)
Brann  
Tyveri og hærverk (ifbm. tyveri)
Bruddskade glass
Veihjelp (driftsstopp som skjer på vei/sted som er normalt kjørbar)
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 30 000 kroner)
Originale ekstra dekk/felger  
Ting som er oppbevart i arbeidsmaskinen (inntil 10 000 kroner)  
Skade på egen arbeidsmaskin ved kollisjon/velting/utforkjøring/hærverk    
Godsansvarsforsikring   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Krokansvar   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Avbrudd (inntil 45 dager)   Tilleggsdekning Tilleggsdekning
Maskinskade (inntil 15 år gammel)     Tilleggsdekning

Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du arbeidsmaskinforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk. 

Hva er IPID?

 

Forsikre flere arbeidsmaskiner?

Ønsker du å forsikre flere enn 20 arbeidsmaskiner kan vi tilby en egen flåteavtale.

Prøveskiltforsikring

Vi tilbyr forsikring for årsprøvekjennemerke til forhandlere som driver med demonstrasjonskjøring og trenger prøveskilt for uregistrerte kjøretøy som må ha ansvarsforsikring etter loven. Du kan velge mellom ansvar, delkasko og kasko.


Har du hatt skade eller uhell med arbeidsmaskinen?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.