Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Med innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende kan du øke din fremtidige pensjon og samtidig få skattefradrag.

Anbefales kun til personer med høy personinntekt (over 7,1 G) på grunn av skatteregler.
Skattefradrag for en del av det du har betalt.
Du kan knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Blant markedets beste avkastning på innskuddspensjon

  • Du kan spare inntil 7 prosent av brutto personinntekt mellom 1 og 12 G
    (G = 101.351 kroner).
  • Du får skattefradrag på inntil 50 % av innbetalt på pensjonsavtalen.
  • Du kan knytte til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon og barnepensjon.

Vi anbefaler i utgangspunktet innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende, til personer med høy inntekt (over 7,1 G) og generelt god økonomi.

Forsiktig

For deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko på sparepengene dine.

Moderat

For deg som er opptatt av trygghet og avkastning og ønsker moderat risiko på sparepengene.

Offensiv

For deg som er opptatt av forventet avkastning på sparepengene, men ønsker noe mindre risiko. Sparesaldoen kan svinge mye underveis i sparingen.

100 % aksjer

For deg som er opptatt av høy avkastning på sparepengene, og er villig til å ta høy risiko. Sparesaldoen kan svinge underveis i sparingen.

Spare ekstra og få skattefordeler samtidig?

Pensjonssparing i IPS med utsatt skattefordel, gjør det nå gunstig å spare i IPS som selvstendig næringsdrivende.

Hva lurer andre på?


Priser og vilkår

  • Inkluderer betalingsfritak ved uførhet
  • Mulighet for å knytte til tilleggsdekninger