Avkastningsrapport

Her kan du følge utviklingen på porteføljen din. 

Nå inkluderer vi eiendom i pensjonssparingen

Frem til nå, har våre pensjonsprodukter med investeringsvalg vært sammensatt av aksjer og renter. Fra 1. desember 2021 inkluderte vi våre gjeldfrie næringseiendommer i pensjonssparingen.  

SpareBank 1 Forsikring har eid og forvaltet næringseiendom i snart 40 år.  Eiendommene utgjør ca 110 000 kvadratmeter fordelt på 10 svært sentralt plasserte bygg i Oslo sentrum og på Skøyen (lenke).  Eiendommene er godt vedlikeholdt med høy utleiegrad.  Over tid har eiendommene bidratt med mer enn 10 % årlig avkastning*.

Eiendom har høyere forventet avkastning enn renter, og utgjør ca. 5 % av rente-andelen i spareprofiler med aktiv-, indeks- og miks forvaltning. Dette skal bidra til å sikre en god og stabil avkastning.

* Vi minner om at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.