Obligatorisk tjenestepensjon

De fleste bedrifter er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Det er det som kalles obligatorisk tjenestepensjon, ofte forkortet til OTP.

  • God pensjonsordning er en fordel i kampen om de beste ansatte
  • OTP gir skattefordeler for bedriften og de ansatte
  • OTP oppfyller minstekravet til pensjonsordning

Hvorfor er pensjonsordningen du velger så viktig?

En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte, samtidig som det kan være et konkurransefortrinn for deg som arbeidsgiver.

Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparingen. En tusenlapp i økt pensjonssparing vil som regel bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn for den ansatte.


Innskuddspensjon er den vanligste formen for OTP

Med innskuddspensjon sparer du en prosentsats av lønnen til dine ansatte til pensjon. Det gir forutsigbare kostnader for bedriften, og god avkastning for de ansatte. 


Hybridpensjon

Hybridpensjon er en spareform som passer best for bedrifter som i dag har ytelsespensjon. Hybridpensjon sikrer lik pensjon til kvinner og menn, og pensjonsutbetalingen kan vare hele livet.


Ytelsespensjon

Med ytelsespensjon får den ansatte en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. Dette er en vanlig ordning for offentlig ansatte, men blir lite brukt i private virksomheter. SpareBank 1 tilbyr ikke lenger Ytelsespensjon.


Må jeg ha OTP i min bedrift?

I utgangspunktet skal alle bedrifter med ansatte tilby obligatorisk tjenestepensjon.

  • Har bedriften din èn ansatt (i tillegg til eier) i minimum 75 % stilling må du tilby OTP.
  • Om bedriften bare har deltidsansatte må du tilby OTP hvis de jobber mer enn to årsverk til sammen.
  • Alle ansatte over 20 år som jobber minimum 20 % stilling skal være med i ordningen.

Hva lurer andre på?