VippsGO avvikles

Vipps avvikler VippsGO fra 1. desember 2020. Vippsnummer vil dekke behovet for mange.

Det finnes mange gode alternativer som kan erstatte VippsGO. En av dem er Vippsnummer, som har fått mange forbedringer og vil dekke behovet for mange.

I filmen nedenfor viser vi noe av det som tilbys med Vippsnummer.

Video placeholder image
gutt forstørrelsesglass animasjon

Hva skjer når VippsGO legges ned?

VippsGO ble laget for å være en generell tjeneste. Markedet har utviklet seg mot mer spesialiserte løsninger tilpasset ulike bransjer med behov for digitale ordreløsninger. Vipps fokuserer nå på å gjøre det enklere for nisjeaktører å tilby Vipps-betaling i sine egne løsninger i stedet for å utvikle ordresystemer tilpasset spesifikke bransjer.

Alle VippsGO-avtaler gjøres om til Vippsnummer 1. desember. Dette dekker behovet til mange brukersteder på en god måte. I tillegg tilbyr flere av våre partnere Vipps-betaling i sine tjenester, som er tilpasset ulike segmenter.

Video placeholder image

I filmen over forklarer vi hva Vippsnummer er og hvordan det fungerer.

Det er ikke mulig å opprette nye VippsGO-avtaler etter 17. august, men eksisterende salgssteder i VippsGO kan endres frem til 1. desember 2020. Det er mulig for eksisterende VippsGO-brukere å opprette Vippsnummer-salgssteder, men for å konvertere fra VippsGO til Vippsnummer før 1. desember, må dere kontakte Vipps Kundesenter på telefon.

Det er mulig å bytte til Vipps på Nett, så lenge man oppfyller kravene som stilles for å være et slikt brukersted. Dette inkluderer blant annet forsterket kundekontroll og andre pålagte rutiner, og du kan lese mer om Vipps på Nett her.

30. november 2020 slutter VippsGO å fungere, og alle brukersteder konverteres automatisk til Vippsnummer. Dersom en kunde prøve å betale til ditt salgssted i VippsGO etter den datoen, kommer felt for fribeløp opp i stedet for VippsGO-menyen.

Ordredata er tilgjengelig på VippsGO-portalen frem til 14. desember 2020, men etter dette er ikke disse dataene tilgjengelig lenger. Vi i Vipps kommer til å sende påminnelser om dette når tiden nærmer seg for å sikre at alle får med seg denne informasjonen.

Alle transaksjonsdata ligger tilgjengelig i Vipps-portalen på akkurat sammemåte som i dag også i fremtiden.

Betalingen skjer som en helt vanlig Vippsnummer-betaling. Det betyr at felt for fribeløp kommer opp i stedet for VippsGO-menyen. Du kan enkelt skille på betalingene til et Vippsnummer ved å lage kategorier på forhånd. Det forenkler etterarbeidet med kontering og regnskap, og du får riktig sum dit den skal. Har du et loppemarked kan du for eksempel dele opp i Kafe, Bøker og Møbler. Har du en campingplass kan du dele opp i Kiosk, Overnatting, Minigolf, Klesvaskog lignende.

Når man er konvertert til Vippsnummer får man standard Vippsnummer-pris,som er 1,75 prosent i stedet for 2,25 prosent. For veldedige organisasjoner er prisendringen fra 1,75 prosent til 1,5 prosent.