Jubileumsfond

Har du et talent innenfor kultur eller idrett? Eller kanskje du kjenner en ung talentspire? Da kan du søke eller nominere noen til SpareBank 1 Modum sitt jubileumsfond.


SpareBank 1 Modum opprettet i anledning sitt 150-års jubileum i 1991, et fond pålydende kr. 500.000,- hvis avkastning skal brukes til støtte for unge talenter innen idrett, sang og musikk og andre kulturaktiviteter som teater, drama, dans, film, foto og lignende i Modum.

Hensikten er å fremme utviklingen av disse kulturgrupper i bygda vår og skape stolthet, gode forbilder, grobunn for sunne interesser og synliggjøre muligheter blant unge mennesker.

Til deg som søker
  • Søk om stipend i klassen for kultur eller idrett
  • Unge talenter med tilhørighet til Modum kan søke/nomineres
  • Det deles ut stipend inntil kr. 50.000
  • Vinnere blir kontaktet i mars/april 2019
  • Utdelingen finner sted i Åmot kirke

Har du et talent innenfor kultur eller idrett? Eller kanskje du kjenner en ung talentspire?
Send en søknad til kirsten@sb1modum.no
Søknadsfristen er 15. februar