Søk støtte

SpareBank 1 Modum ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter. Gjennom bankens gavefond tilfører vi samfunnet flere millioner kroner hvert år.

Hvem kan søke om støtte?

Det er viktig for oss at det gror godt rundt oss.
Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir
nytte og glede til mange. Vi er spesielt opptatt av alt som kommer barn og unge til gode.

Organisasjoner, lag og andre foreninger som er kunder av SpareBank 1 Modum kan søke støtte både til spesifikke prosjekter men også støtte til allmennyttige formål.

Pengene går til formål som kultur, idrett, næringsutvikling, humanitært og andre sosiale tiltak. Slik opprettholder vi tradisjonene som ligger i sparebankfilosofien, hvor sparebanken bygger samfunnet den er del av. Gavefondet er også ment å være vårt bidrag til et skikkelig økonomisk løft, og en motivasjon til alle de som står på og bruker mye av sin fritid til beste for oss alle.

Gjelder det et spesifikt prosjekt, bruk «søk støtte» knappen under
og fyll ut skjemaet.
Vedlegg som prosjektbeskrivelse, finansieringsplan ol, kan lastes opp. Merk søknaden med prosjektets navn.

Gå til vårt søknadsskjema

Frist for å sende inn søknad er 1. mars 2020


 

Lurer du på noe?

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre mottat du en e-post med bekreftelse.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. For vårens søknader blir det gitt svar i løpet av mars.

Hvorfor gir vi bort penger?

Vi har et samfunnsansvar. Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Vi har de siste ti årene bidratt med flere titalls millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.

Kategorier - spesifikasjon av hva vi støtter:

Barn og unge er en viktig del av målgruppen for bankens gavetildelinger. Disse representerer vår fremtid. Gode vilkår for barn og unge gir gode vilkår for landsdelen. Banken ønsker å støtte gode tiltak som kommer allmenhenten til gode. Det skal satses på bredde fremfor smale målgrupper, og lag fremfor enkeltutøvere.

Gavetildelinger fordeles innenfor 4 ulike satsingsområder/kategorier:

 • Idrett og friluftsliv: En aktiv oppvekst er en viktig byggestein for et langt og sunt liv. Vi støtter lokale klubber, lag og foreninger som åpner for positive aktiviteter og friluftstilbud, spesielt for barn og unge.
 • Kunst og kultur: Kunst setter farge på lokalsamfunnet, og er med på å skape glede og engasjement. Vi vil tilrettelegge for at mange skal være med på å formidle, og nyte kultur i nærmiljøet.
 • Utdanning og forskning: Forskning og utdanning driver samfunnet videre, og bidrar til verdiskapning og næringsutvikling. Vi ønsker å bygge opp under kunnskapsformidling og læring for kommende generasjoner.
 • Samfunnsutvikling: En felles historie gir oss identitet og danner en plattform for videre utvikling. Når vi vet hvor vi kommer fra, er det lettere å se hvor v vil. Vi støtter tiltak som formidler lokalhistorie, og som birdar til et bærekraftig lokalsamfunn i årene som kommer.
Etikk:

SpareBank 1 Modum sin virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Tillit er ikke noe banken kan beslutte eller kreve, men bare gjøre seg fortjent til gjennom at det opptres med aktsomhet og redelighet. Det er viktig for banken å tilstrebe disse verdiene også når det gjelder gavetildelinger.

Nedenfor følger noen generelle regler som er viktige i forbindelse med gavetildeling:

 • Barne- og ungdomsarbeid skal vektlegges.
 • Undergrupper av foreninger skal som hovedregel ikke tildeles gaver.
 • Det forutsettes at foreningen/laget er kunde i banken.
 • Foreningen/laget må ha tilhold i Modum, Øvre- og Nedre Eiker.
 • Tildelte beløp bør differensieres utfra aktivitetsnivå og antall medlemmer.
 • Lag/foreninger med partipolitisk formål tildeles ikke gaver.
 • Det kan tildeles gaver til spesielle formål. Mulighetene for dette må klart bekjentgjøres i pressen.