Vårt samfunnsansvar


Et bredt fokus på å opptre ansvarlig

Som en sentral regional aktør er det viktig at vi har et bredt fokus på å ta vår del av ansvaret for det samfunnet vi er en del av.

Vårt overordnede ansvar for samfunnet er å skape verdier for den region vi er en del av. Primært skal denne verdiskapingen knyttes til vår evne til å allokere kapital for å sikre en robust næringsutvikling og sikre at folk flest får anledning til å skaffe seg bolig.

Vårt brede fokus på samfunnsansvar omfatter mange områder og illustreres godt gjennom de fire områdene presentert under.


Økonomi

 • God selskapsstyring
 • Risikostyring
 • Kredittstyring
 • Lønnsomhet
 • Soliditet

Samfunn

 • Sysselsetting
 • IA-bedrift
 • Anti korrupsjon
 • Etiske retningslinjer
 • Svindelforebyggende tiltak
 • Vår hensikt "å skape verdier for regionen"
 • Økonomiske tilskudd og sponsing
 • Kompetanseoverføring (ulike arenaer)
 • Innovasjon

Miljø

 • HMS
 • Hybridbilder
 • Videokonferanse
 • Leverandørkrav
 • Miljøsertifisering

HR

 • Etiske råd
 • Etiske retningslinjer
 • Personalhåndbok med fokus på verdier og holdninger
 • Opplæring