Investor


Resultat 3. kvartal 2018

God vekst og lønnsom drift tredje kvartal 2018
Hovedtall fra regnskapet per 30. september 2018:
  • Resultat før skatt: 87,4 mill. kr (108,3 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 10,9 % mot 14,5 % i 2017.
  • Ren kjernekapitaldekning morbank 16,2 % mot 16,4 % i 2017. 
  • Bankens forretningskapital var på 12,4 mrd. kr ved utgangen av tredje kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 9,0 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av første kvartal på 11,2 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 7,9 mrd. kr og innskudd fra kunder 6,0 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 76,8 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262