Investor


Resultat 1. kvartal 2020

Stabil bankdrift og godt rustet for usikre tider
Hovedtrekk første kvartal:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 31.03.19)

 • Resultat før skatt: 30,4 mill. kr (67,6 mill. kr)
 • Forvaltningskapital: 10 574,1 mill. kr (9 533,0 mill. kr)
 • Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS: 15 077,6 mill. kr (13 226,0 mill. kr)
 • 12 mnd. vekst i utlån inkl. overført til SpareBank1 Boligkreditt AS: 10,6 % (12,5 %)
 • 12 mnd. vekst i innskudd: 9,9 % (8,9 %)
 • Rentenetto: 1,85 % (1,61 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 7,4 % (23,6 %)
 • Kostnadsprosent konsern (ekskl. verdiendringer): 47,3 % (38,4 %)
 • Kostnadsprosent morbank (ekskl. verdiendringer): 51,1 % (54,2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning morbank: 18,5 % (18,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 17,9 % (15,9 %)


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262