Investor


Resultat 2. kvartal 2020

Stabil bankdrift og godt rustet for usikre tider
Hovedtrekk andre kvartal:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 30.06.19)

 • Resultat før skatt: 76,0 mill. kr (125,9 mill. kr)
 • Forvaltningskapital: 11 125,4 mill. kr (9 714,6 mill. kr)
 • Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS: 16 057,7 mill. kr (13 474,0 mill. kr)
 • 12 mnd. vekst i utlån inkl. overført til SpareBank1 Boligkreditt AS: 9,1 % (12,2 %)
 • 12 mnd. vekst i innskudd: 16,0 % (5,2 %)
 • Rentenetto: 1,54 % (1,66 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,4 % (17,5 %)
 • Kostnadsprosent konsern (ekskl. verdiendringer): 48,4 % (38,7 %)
 • Kostnadsprosent morbank (ekskl. verdiendringer): 45,0 % (31,9 %)
 • Ren kjernekapitaldekning morbank: 19,0 % (18,9 %)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 18,7 % (17,3 %)Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 17,9 % (15,9 %)


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262