Investor


Resultat per 31.12.2017

Ekstraordinære inntekter, god vekst og lønnsom drift

Hovedtall fra regnskapet per 31. desember 2017:

  • Resultat før skatt: 146,4 mill. kr (106,3 mill. kr)
  • Årsresultat: 120,4 mill. kr (87,9 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 12,5 % mot 10,1 % i 2016.
  • Ren kjernekapitaldekning er på 18,6 % mot 17,8 % i 2016.
  • Bankens forretningskapital var på 11,2 mrd. kr ved utgangen av året. Bankens forvaltningskapital var på 8,3 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av året på 10,0 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 7,2 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,7 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 80,0 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262