Investor


Nøkkeltall for konsernet 31.12.20

Stabil drift og godt rustet for fremtiden

Hovedtrekk:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 31.12.19)

 • Resultat før skatt: 160,0 mill. kr (184,5 mill. kr)
 • Forvaltningskapital: 10 853,2 mill. kr (9 980,2 mill. kr)
 • Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS: 15 813,0 mill. kr (13 981,8 mill. kr)
 • 12 mnd. vekst i utlån inkl. overført til SpareBank1 Boligkreditt AS: 7,4 % (9,6 %)
 • 12 mnd. vekst i innskudd: 12,2 % (5,7 %)
 • Rentenetto: 1,46 % (1,77 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,5 % (12,1%)
 • Kostnadsprosent konsern (ekskl. verdiendringer): 52,3 % (49,9 %)
 • Kostnadsprosent morbank (ekskl. verdiendringer): 47,7 % (40,6 %)
 • Ren kjernekapitaldekning morbank: 20,1 % (19,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 19,6 % (19,1%)


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262