Investor


Resultat per 30.09.2017

Ekstraordinære inntekter, god vekst og lønnsom drift

Hovedtall fra regnskapet per 30. september 2017:

  • Resultat før skatt: 123,1 mill. kr (92,2 mill. kr)
  • Delårsresultat: 104,0 mill. kr (79,0 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 14,5 % mot 12,52 % i 2016.
  • Ren kjernekapitaldekning er på 16,4 % mot 16,5 % i 2016.
  • Bankens forretningskapital var på 10,9 mrd. kr ved utgangen av første kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 8,1 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av første kvartal på 9,8 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 7,0 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,6 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 80,3 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 32781923