Investor


Resultat 1. kvartal 2019

Lønnsom drift første kvartal 2019
Hovedtall fra regnskapet per 31. mars 2019:

(Tall i parentes angir morbanktall, da proforma tall for 31. mars 2018 ikke er utarbeidet, jfr. note 3.)

  • Resultat før skatt: 30,4 mill. kr. (22,4 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 8,3 %. (6,5 %)
  • Ren kjernekapitaldekning morbank ble på 16,8 %. (17,7 %)
  • Bankens forretningskapital var på 13,1 mrd. kr ved utgangen av første kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 9,4 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av første kvartal på 11,7 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 8,0 mrd. kr og innskudd fra kunder 6,3 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 78,0 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262