Investor


Resultat 2. kvartal 2019

Ekstraordinært godt resultat i første halvår 2019 i konsernet SpareBank 1 Modum
Hovedtall fra regnskapet per 30. juni 2019:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 30. juni 2018)

  • Resultat før skatt: 125,9 mill. kr. (62,0 mill. kr)
    •  Høye finansielle inntekter. Skyldes i hovedsak svært godt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS og gevinst i Fremtind.
  • Egenkapitalavkastning: 17,7 %. (9,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning morbank ble på 18,9 %. (16,7 %)
  • Bankens forretningskapital var på 13,5 mrd. kr ved utgangen av andre kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 9,7 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av andre kvartal på 12,1 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 8,4 mrd. kr og innskudd fra kunder 6,4 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 76,3 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262