Investor


Resultat 1. halvår 2016

Solid resultat, god vekst-
og lønnsom drift første halvår 2016

Hovedtall fra regnskaper per 30. juni 2016:

  • Resultat før skatt: 61,9 mill. kr (51,8 mill. kr)
  • Delårsresultat: 51,3 mill. kr (40,4 mill. kr)
  • Engangseffekter første halvår 2016:
    - Utdeling fra Visa Norge FLI 4,5 mill. kr
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 12,5 % mot 10,3 % i 2015.
  • Ren kjernekapitaldekning er på 16,4 % mot 14,6 % i 2015.
  • Bankens forretningskapital var på 9,5 mrd. kr ved utgangen av første halvår. Bankens forvaltningskapital var på 7,3 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av året på 8,5 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 6,2 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,3 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 85,1 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef Økonomi og Finans
tlf: 32781923