Investor


Årsresultat 2018

God vekst og lønnsom drift
Hovedtall fra regnskapet til morbank per 31. desember 2018:
  • Resultat før skatt: 124,7 mill. kr (146,4 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 9,2 % mot 12,5 % i 2017.
  • Ren kjernekapitaldekning morbank 17,4 % mot 18,6 % i 2017.
  • Bankens forretningskapital var på 12,6 mrd. kr ved utgangen av fjerde kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 9,1 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av fjerde kvartal på 11,5 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 8,0 mrd. kr og innskudd fra kunder 6,1 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 76,6 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262