Investor


Resultat 2016

Solid resultat, god vekst og lønnsom drift 2016

Hovedtall fra regnskapet per 31.12.2016

  • Resultat før skatt: 106,3 mill. kr (76,7 mill. kr)
  • Årsresultat: 87,9 mill. kr (55,8 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 10,1 % mot 6,9 % i 2015.
  • Ren kjernekapitaldekning er på 17,8 % mot 16,5 % i 2015.
  • Bankens forretningskapital var på 10,0 mrd. kr ved utgangen av 2016. Bankens forvaltningskapital var på 7,1 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av året på 9,0 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 6,5 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,2 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 80,6 %.

Styret i SpareBank 1 Modum har behandlet årsregnskapet for 2016 i styremøte 14.02.2017. Årsregnskapet for 2016 vil fremlegges for behandling i bankens generalforsamling den 23. februar 2017. Foreløpig årsrapport er vedlagt.Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 32781923