Investor


Nøkkeltall for konsernet 30.09.21

Stabil drift og godt rustet for fremtiden

Hovedtrekk:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 30.09.20)

 • Resultat før skatt: 133,9 mill. kr (119,6 mill. kr)
 • Forvaltningskapital: 11 707,4 mill. kr (11 018,8 mill. kr)
 • Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS: 16 471,2 mill. kr (15 992,7 mill. kr)
 • 12 mnd. vekst i utlån inkl. overført til SpareBank1 Boligkreditt AS: 8,1 % (7,8 %)
 • 12 mnd. vekst i innskudd: 12,1 % (11,8 %)
 • Rentenetto: 1,28 % (1,47 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,5 % (9,5 %)
 • Kostnadsprosent konsern (ekskl. verdiendringer): 52,9 % (49,4 %)
 • Kostnadsprosent morbank (ekskl. verdiendringer): 44,7 % (47,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning morbank: 19,3 % (19,1 %)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 18,7 % (19,1 %)


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262