Investor


Resultat 3. kvartal 2019

Ekstraordinært godt resultat pr. tredje kvartal 2019 i konsernet SpareBank 1 Modum
Hovedtall fra regnskapet per 30. september 2019:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 30.09.18)

  • Resultat før skatt: 158,5 mill. kr. (99,4 mill. kr)
    •  Høye finansielle inntekter. Skyldes i hovedsak svært godt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS og gevinst i Fremtind.
  • Egenkapitalavkastning: 16,8 %. (12,0 %)
  • Ren kjernekapitaldekning morbank ble på 19,0 %. (16,2 %)
  • Bankens forretningskapital var på 13,8 mrd. kr ved utgangen av tredje kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 9,9 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av andre kvartal på 12,3 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 8,4 mrd. kr og innskudd fra kunder 6,6 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 77,8 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262