Investor


Årsresultat 2019

Rekodhøyt resultat 2019 i konsernet SpareBank 1 Modum
Hovedtall fra regnskapet til morbank 31.12.2019:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 31.12.19) 

  • Resultat før skatt: 216,1 mill. kr. (184,5 mill. kr)
  • Høye finansielle inntekter. Skyldes i hovedsak svært godt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS og gevinst ved Fremtind transaksjonen.
  • Egenkapitalavkastning: 15,3 %. (12,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning morbank ble på 19,5 %. (19,1 %)
  • Bankens forretningskapital var på 13,9 mrd. kr ved utgangen av fjerde kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 9,9 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av tredje kvartal på 12,6 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 8,6 mrd. kr og innskudd fra kunder 6,5 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 75 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262