Investor


Resultat 3. kvartal 2020

Stabil bankdrift og godt rustet for usikre tider
Hovedtrekk tredje kvartal:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 30.09.19)

 • Resultat før skatt: 119,6 mill. kr (158,5 mill. kr)
 • Forvaltningskapital: 11 018,8 mill. kr (9 934,2 mill. kr)
 • Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS: 15 992,7 mill. kr (13 772,9 mill. kr)
 • 12 mnd. vekst i utlån inkl. overført til SpareBank1 Boligkreditt AS: 7,8 % (9,6 %)
 • 12 mnd. vekst i innskudd: 11,8 % (8,9 %)
 • Rentenetto: 1,47 % (1,72 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,7 % (14,2 %)
 • Kostnadsprosent konsern (ekskl. verdiendringer): 49,4 % (43,4 %)
 • Kostnadsprosent morbank (ekskl. verdiendringer): 47,0 % (36,2 %)
 • Ren kjernekapitaldekning morbank: 19,1 % (19,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 18,8 % (17,2 %)


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262