Investor


Resultat 1. halvår 2017

Ekstraordinære inntekter, god vekst og lønnsom drift første halvår 2017

Hovedtall fra regnskapet per 30. juni 2017:

  • Resultat før skatt: 96,9 mill. kr (61,9 mill. kr)
  • Delårsresultat: 85,2 mill. kr (53,1 mill kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 18,1 % mot 12,5 % i 2016.
  • Ren kjernekapitaldekning er på 16,6 % mot 16,4 % i 2016.
  • Bankens forretningskapital var på 10,6 mrd. kr ved utgangen av første kvartal.
    Bankens forvaltningskapital var på 7,9 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av første kvartal på 9,4 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 6,7 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,6 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 83,8 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 32781923