Investor


Resultat 1. kvartal 2018

God vekst og lønnsom drift første kvartal 2018

Hovedtall fra regnskapet per 31. mars 2018:

  • Resultat før skatt: 22,4 mill. kr (19,5 mill. kr)
  • Delårsresultat: 14,6 mill. kr (14,6 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 6,4 % mot 6,4 % i 2017.
  • Kapitaldekning er på 19,6 % mot 17,9 % i 2017.
  • Bankens forretningskapital var på 11,4 mrd. kr ved utgangen av første kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 8,2 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av første kvartal på 10,3 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 7,1 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,7 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 80,0 %.


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262