Investor


Resultat 3. kvartal 2016

Hovedtall fra regnskapet per 30. september 2016:

  • Resultat før skatt: 92,2 mill. kr (59,3 mill. kr)
  • Resultat: 79,0 mill. kr (45,4 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 12,2 % mot 7,6 % i 2015.
  • Ren kjernekapitaldekning er på 16,5 % mot 14,3 % i 2015.
  • Bankens forretningskapital var på 9,6 mrd. kr ved utgangen av tredje kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 7,3 mrd. kr.
  • Samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av året på 8,7 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var 6,4 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,1 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 80,6 %


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 32781923