Investor


Resultat 1. kvartal 2017

God vekst og lønnsom drift første kvartal 2017

Hovedtall fra regnskapet per 31. mars 2017:

  • Resultat før skatt: 19,5 mill. kr (11,7 mill. kr)
  • Delårsresultat: 14,6 mill. kr (8,6 mill. kr)
  • Avkastning på egenkapitalen ble på 6,4 % mot 4,1 % i 2016.
  • Ren kjernekapitaldekning er på 17,3 % mot 16,3 % i 2016.
  • Bankens forretningskapital var på 10,4 mrd. kr ved utgangen av første kvartal. Bankens forvaltningskapital var på 7,6 mrd. kr.
  • De samlede utlån før overføring til boligkredittforetak var ved utgangen av første kvartal på 9,1 mrd. kr. Utlån til kunder på bankens balanse var på 6,4 mrd. kr og innskudd fra kunder 5,3 mrd. kr, som gir en innskuddsdekning på 83,5 %.

 Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 32781923