Investor


Nøkkeltall for konsernet 31.03.21

Stabil drift og godt rustet for fremtiden

Hovedtrekk:

(Tall i parentes angir konserntall pr. for 31.03.20)

 • Resultat før skatt: 44,6 mill. kr (30,4 mill. kr)
 • Forvaltningskapital: 11 241,3 mill. kr (10 584,3 mill. kr)
 • Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt AS: 16 212,6 mill. kr (15 077,6 mill. kr)
 • 12 mnd. vekst i utlån inkl. overført til SpareBank1 Boligkreditt AS: 6,4 % (10,6 %)
 • 12 mnd. vekst i innskudd: 9,7 % (9,9 %)
 • Rentenetto: 1,29 % (1,85 %)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,9 % (7,4%)
 • Kostnadsprosent konsern (ekskl. verdiendringer): 52,2 % (54,1 %)
 • Kostnadsprosent morbank (ekskl. verdiendringer): 47,6 % (62,3 %)
 • Ren kjernekapitaldekning morbank: 21,0 % (18,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsmessig konsolidering: 20,2 % (17,9 %)


Kontaktpersoner

Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262