Sparebankstiftelsene

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland, SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen
Nøtterøy-Tønsberg og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum er de fem største eierne av SpareBank 1 Sørøst-Norges egenkapitalbevis.


I forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 Telemark og Holla og Lunde Sparebank i 2012 ble det opprettet to stiftelser hhv Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland.  Tilsvarende ble SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg etablert i 2017 som følge av sammenslutningen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg.

I forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum 1. april, ble også SpareBankstiftelsen SpareBank 1 Modum etablert.

De fem stiftelsene er de største eierne av egenkapitalbevis i SpareBank 1
Sørøst-Norge. 

Besøk stiftelsenes hjemmesider og søk om gave