Fakta og nøkkeltall

Hovedtall 31. desember 2015:

  • Antall kontorer: 4
  • Antall årsverk: 64
  • Forretningskapital: 9,0 mrd kr
  • Utlån inkl. Boligkreditt: 8,0 mrd kr
  • Innskudd: 5,1 mrd kr
  • Egenkapital: 0,8 mrd kr
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,5 %