Fakta og nøkkeltall

  • Antall bankkontorer 4
  • Antall årsverk 63
  • Forretningskapital 12,4 mrd
  • Utlån inkl. Boligkreditt 11,2 mrd
  • Innskudd 6,0 mrd
  • Egenkapital 1,1 mrd
  • Ren kjernekapital 16,2