Fakta og nøkkeltall

  • Antall kontorer 4
  • Antall årsverk 100
  • Forretningskapital 16,2 mrd.
  • Utlån inkl. Boligkreditt 13,7 mrd.
  • Innskudd 7,5 mrd.
  • Egenkapital 1,6 mrd.
  • Ren kjernekapital forholdsmessig konsolidert 20,2 %