Fakta og nøkkeltall

Hovedtall 30. september 2017:

  • Antall kontorer: 4
  • Antall årsverk: 64
  • Forretningskapital: 10,9 mrd kr
  • Utlån inkl. Boligkreditt: 9,8 mrd kr
  • Innskudd: 5,6 mrd kr
  • Egenkapital: 1,0 mrd kr
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,4 %