Fakta og nøkkeltall

Hovedtall 30. juni 2018:

  • Antall kontorer: 4
  • Antall årsverk: 63
  • Forretningskapital: 12,2 mrd kr
  • Utlån inkl. Boligkreditt: 10,8 mrd kr
  • Innskudd: 6,0 mrd kr
  • Egenkapital: 1,1 mrd kr
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,7 %