Fakta og nøkkeltall

  • Antall kontorer 4
  • Antall årsverk 100
  • Forretningskapital 15,8 mrd.
  • Utlån inkl. Boligkreditt 13,5 mrd.
  • Innskudd 7,2 mrd.
  • Egenkapital 1,5 mrd.
  • Ren kjernekapital forholdsmessig konsolidert 19,6 %