Fakta og nøkkeltall

  • Antall bankkontorer 4
  • Antall årsverk 67
  • Forretningskapital 15,1 mrd
  • Utlån inkl. Boligkreditt 12,9 mrd
  • Innskudd 6,9 mrd
  • Egenkapital 1,4 mrd
  • Ren kjernekapital forholdsmessig konsolidert: 17,9 %