Fakta og nøkkeltall

  • Antall kontorer 4
  • Antall årsverk 94
  • Forretningskapital 16,0 mrd.
  • Utlån inkl. Boligkreditt 13,2 mrd.
  • Innskudd 7,3 mrd.
  • Egenkapital 1,4 mrd.
  • Ren kjernekapital forholdsmessig konsolidert 18,8 %