Fakta og nøkkeltall

  • Antall bankkontorer 5
  • Antall årsverk 63
  • Forretningskapital 12,6 mrd
  • Utlån inkl. Boligkreditt 11,5 mrd
  • Innskudd 6,1 mrd
  • Egenkapital 1,1 mrd
  • Ren kjernekapital 17,2