Fakta og nøkkeltall

  • Antall kontorer 4
  • Antall årsverk 104
  • Forretningskapital 16,4 mrd.
  • Utlån inkl. Boligkreditt 14,0 mrd.
  • Innskudd 7,9 mrd.
  • Egenkapital 1,6 mrd.
  • Ren kjernekapital forholdsmessig konsolidert 19,2 %