Rating

SpareBank 1 Modum har ikke offisiell rating. Bankens skyggerating av DNB Markets,
med utgangspunkt i urevidert regnskap pr 30. juni 2015, er BBB+

SparBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.