Utlysning
stilling som kredittsjef

 

Kundenes adferd endrer seg og det samme gjør
SpareBank 1 Modum. Banken vil være et spennende og fremtidsrettet arbeidssted som møter kundene der de ønsker.

 

Bankens mål er å utvikle tilbud til nye og eksisterende privat- og bedriftskunder slik at vi blir deres foretrukne bank, hvor fokus er tilgjengelighet og rask respons. Med utgangspunkt i SpareBank 1 Modums strategi, verdier og fremtidsrettet arbeidsmetodikk ønsker vi deg som vil være med oss på reisen og
bidra til videre utvikling. Vi tilbyr en spennende jobb innenfor et område hvor vi satser for fremtiden - og den teknologiske utviklingen går raskt.

Kreditt er bankens kjerneområde og hovedarbeidsområde. I tillegg til nært samarbeid med bankens ledelse, får du utstrakt kontakt med kundeansvarlige samt øvrige ressurspersoner i banken.

Din rolle blir å være en aktiv pådriver med ansvar for å tilrettelegge, kvalitetssikre og videreutvikle kredittområdet i banken. Du vil rapportere til banksjef for kunderettet virksomhet.

 

Ansvaret omfatter blant annet:

 • Videreutvikling og kvalitetssikring av bankens strategi for styring av kredittrisiko, kredittpolicy, kredittrutiner og prosesser samt engasjementsoppfølging
 • Videreutvikling av kredittmodeller
 • Sikre at banken har effektive kredittprosesser
 • Gjennomføre opplæringstiltak, veilede og utfordre de kundeansvarlige i deres kvalitetsarbeid spesielt innenfor bedriftsmarkedet
 • Påse at etterlevelse er i samsvar med styringsdokumenter, rammeverk og rutiner på kredittområdet, herunder utvikle og følge opp bankes internkontrollsystem.
 • Kredittfaglig kompetanseutvikling
 • Bidrar til nytenkning og utvikling av banken

 

Vi vil legge vekt på følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • Masterutdanning innen økonomi/administrasjon eller annen relevant retning som revisor, sivilingeniør, cand. Jur.
 • Dybde og breddekompetanse innenfor finansieringsområdet, særlig bedriftsmarkedet
 • Operative og analytiske ferdigheter
 • Evne til å skape resultater sammen med og gjennom andre
 • Du er kreativ og initiativrik, med god forretningsforståelse

 

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 

Banksjef kunderettet virksomhet:

Lars Hovland e: lars.hovland@sb1modum.no, m:95100518 

 

Søknadsfrist: 26. september 2018.

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/157381/kredittsjef