Ansatte

Ledelsen

Egil Meland
Administrerende Banksjef
tlf: 481 05 221
Kristin Myrmel Skinstad
Banksjef økonomi og finans
tlf: 948 05 262
Kirsten Helene T. Wassend
Banksjef HR, marked og forretningsutvikling
tlf: 930 34 220
Lars Hovland
Banksjef kunderettet virksomhet
tlf: 951 00 518

Risk/Compliance

Bjørnar Holt

Marked

Ole Gunnar Fidjestøl
934 16 015
Connie Hagen
Arild Aune Fallan
Tone Ruud

Rådgivere personmarked

Kristin Hansen
Leder leadsteam
+47 47617444
Gry Aspelien
Leder relasjonsteam
+47 95792883
Cato Østenengen
Kjetil Strømme
Kine Kolbjørnsen Hillestad
Wibecke Moen Røe
Anne Berit Lauvlid
Eivind Bøhn Nyløkken
Erik Kleiv
Petter Koren
Gry Humlebek
Tove Beate Jelstad
Ronja Skogen
Trine Magnussen
Tina Kvilhaug
Line Tandberg
91502270
Nina Bugge Aasen
Christina Indresæter
Silje Sprakehaug Iversen
Permisjon
Mona Jahr Pedersen
Kristin Selvig
Rozita Nlsen
Rosmari F. Gåsland
Vikar
Tine Glesne Hansen

Rådgivere bedriftsmarked

Gro Spone
Leder BM
+47 91539944
Johan Stærkebye
Lars Willy Danielsen
Jens Edvard Kristiansen
Hege Tangen Tandberg
Ingvild Røste Ødegaard
Tonje Næss
Aase Nyhus
Arnt Olav Svensli
Ole-Jonny Fjeld

Forsikring

Magnus Gundersen
Leder forsikringsteam
+47 45885791
Elin Gunnerud
Gunn Mørch
Lisbeth Haugestad
Carl Marcus Rabben
Trine Røysi
Mette Wigdel
Anne Kristin Strand
Guro Hovde Brunæs
Astrid Cecilie Brun

Forretningsdrift og utvikling

Per Kristian Bakken
Leder forretningsutvikling og drift
+47 91377554
Bård Sprakehaug
Wenche Åsland
Signe Røyneland
Jan Olav Lobben
Hege Miriam Østby
Hans-Thore Grøterud
Tom Prestegaarden
Aleksander Sjøgren
Tommy Prestegaarden Lundby
Vikar

Kredittstyring

Øyvind Blix
Kredittsjef
+47 90992877
Ole Skretteberg
Mats Gladhaug Vassliås

Økonomi/Finans/HR

Bjørn Langerud
Linn Kristin Gundhus
91502270
Ståle Bergland
Margrethe Solberg Rozeboom
Elisabeth Lupnaav-Johnsen
Guri Skretteberg Magnussen

Drift

Birgith Plant
Vidar Moen