Ansatte


Rådgivere personmarked

Tove Beate Jelstad
Trine Magnussen
Gry Humlebek
Marit Moe
Kristin Hansen Teigen
Petter Koren
Christian Røe
Cato Østenengen
Kjetil Strømme
Christina Indresæter
Mona Jahr Pedersen
Hans-Thore Grøterud
Kristin Selvig
Tina Kvilhaug

Rådgivere bedriftsmarked

Johan Stærkebye
Lars Willy Danielsen
Jens Edvard Kristiansen
Hege Tangen Tandberg
Trine Røysi
Ingvild Røste Ødegaard
Arild Aune Fallan
Tonje Jacobsen

Kundesenter

Anne Berit Lauvlid
Inger Lise Hoverud
Nina Bugge Aasen
Aase Nyhus
Ronja Skogen
Wibecke Moe
Silje Sprakehaug Iversen
Magnus Tandberg Formodalen
Line Tandberg
Tlf.: 91502270 / 975 79 955
Kine Kolbjørnsen Hillestad
Tine Glesne Hansen

Forsikring

Elin Gunnerud
Magnus Gundersen
Gunn Mørch
Lisbeth Nilsen
Carl Marcus Rabben

Kredittservice

Bård Sprakehaug
Wenche Åsland
Signe Røyneland
Jan Olav Lobben
Ole-Jonny Fjeld
Mats Gladhaug Vassliås
Hege Miriam Østby

Kunderettet virksomhet

Gro Spone
Gry Aspelien
Connie Hagen
Ole Skretteberg
Ståle Bergland

Marked

Ole Gunnar Fidjestøl
32 78 19 19 / 934 16 015
Espen Tangerud
32 78 19 68 / 918 21 972
Gunnhild Katinka Lie Indergaard

Betalingsformidling

Guri Skretteberg Magnussen
Aleksander Sjøgren

Lønn/regnskap

Eli Haugtomt Eken
Arnt Olav Svensli
Bjørn Langerud
Ståle Bergland

IKT, web og sikkerhet

Tom Prestegaarden
Tommy Lundby

Antihvitvasking/implementering

Anne Leversby

HR

Janicke Karlsen

Risk management

Bjørnar Holt

Gårdens drift

Birgith Plant
Vidar Moen