Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
 • Vedta opprettelse og nedleggelse av bankkontor

Innskytervalg

 • Vedtekter SpareBank 1 Modum (pdf)
 • Representantskapet: Rolle, ansvar og oppgaver (pdf)
 • Representantskapet: Medlemmer (pdf)
 • Sparebankstiftelsen: Medlemmer i Generalforsamlingen
 • Sparebankstiftelsen: Vedtekter
 • SparebanklovenForskrift om innskytervalg (pdf)

Se også