Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Innskytervalg 2022

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til Representantskapet, såkalt innskytervalg, også kalt kundevalg. Er du kunde i SpareBank 1 Modum og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.

 

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag om kandidater
innen 17. februar.