Styret

Her er styret i SpareBank 1 Modum.


Styret:

  • Trond Gewelt
  • John-Arne Haugerud
  • Anne Line Berglia
  • Siv Hantho
  • Tom Berget

Varamedlemmer styret:

  • Ole Eivind Svendy
  • Kari Mette Høstvik

Ansattrepresentant styret:

  • Arnt Olav Svensli
  • Anne Leversby

Se også