Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Modum
Besøksadresse SpareBank 1 Modum
Vikersundgata 29
3370 Vikersund
Postadresse SpareBank 1 Modum
Postboks 114
3371 Vikersund
E-postadresse post@sb1modum.no
Telefonnummer 915 02270 (fra utlandet: +47 91502270)
Telefaksnummer (+47) 32 78 19 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 937889186
Tillatelse SpareBank 1 Modum har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90