Visjon og verdier

Vår visjon er å være den anbefalte banken, og vi skal oppfattes som nær og dyktig.

Vår visjon er å være Den anbefalte banken. Denne visjonen gir oss et tungt ansvar overfor våre kunder, våre samarbeidspartnere, våre ansatte og våre eiere.

Vår ambisjon er å kunne forbli en selvstendig, regional bank som betyr mer for bedrifter og personer i regionen (Modum, Eiker, Sigdal, Lier) enn en hvilken som helst bank.

Våre kunder skal oppfatte oss som nær og dyktig. Det betyr at vi skal være nær gjennom personlig kontakt med rådgiver, at vi tar initiativ til å møte kunden med gode råd og produkter. Nær betyr også et betydelig samfunnsengasjement gjennom SpareBank 1 Modum Fondet og at vi skal være en aktiv støttespiller i regionen.

Som dyktig skal vi tilby et bredt og tidsriktig produktspekter, ha medarbeidere med solid fagkompetanse og gode ferdigheter. Vi skal ha høy etisk standard i alt vi gjør og våre kunder skal oppleve at de får dekket sine behov for finansiell rådgivning og tjenester.