Børsmelding om intensjonsavtale fusjon

SpareBank 1 Gruppen og DNB med intensjonsavtale om forsikringsfusjon


SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA inngikk 20. juni en intensjonsavtale om å slå sammen sine forsikringsvirksomheter, og vil med dette skape et av landets største forsikringsselskaper.

Sammenslåingen av forsikringsvirksomhetene vil skje ved at DNB Forsikring AS fusjonerer med SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Det vurderes om enkelte personrisikoforsikringer skal overføres til det nye selskapet. Planen er at det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og SMB-markedet.

SpareBank 1 Gruppen AS skal ha en eierandel på 60 prosent og DNB 40 prosent i det nye selskapet.
Selskapet vil fortsatt være datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

I intensjonsavtalen er det lagt til grunn et bytteforhold på om lag 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen og om lag 20 prosent for DNB. Dette bytteforholdet baserer seg på verdien av de to skadeforsikringsselskapene. Markedsverdi vil bli lagt til grunn når DNB skal øke sin eierandel til 40 prosent.

Det nye selskapet vil ved fusjonstidspunktet ha en markedsandel innenfor risikoforsikring på over 15 prosent, og blir med det dette landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank.

Selskapet viderefører SpareBank 1s avtale om å levere produkter til LO-forbundenes 930 000 medlemmer gjennom merkevaren LOfavør. For øvrig vil SpareBank 1-bankene distribuere forsikringene under SpareBank 1-merkevaren, mens DNB vil distribuere forsikringene under merkevaren DNB.

Sammen med DNB vil SpareBank 1 nå styrke distrubisjonen av forsikring gjennom bankene. Det nye selskapet vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene.

Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forustatt godkjenning fra myndighetene.

 

SpareBank 1 Modum eier 7,5 % av Samarbeidene Sparebanker AS som eier 19,5 % av SpareBank 1 Gruppen AS: