Endrede utlåns- og innskuddsrenter i SpareBank 1 Modum

Med bakgrunn i økte pengemarkedsrenter og den generelle markedssituasjonen, har SpareBank 1 Modum i dag besluttet å øke rentene på innskudd og lån med inntil 0,25 prosentpoeng. Endringen er gjeldende for nye kunder fra 3. oktober. Bankens mål er å være konkurransedyktig, og det mener vi fortsatt vi vil være etter denne renteendringen.

Etter endringen vil beste veiledende boliglånsrente fra SpareBank 1 Modum være 2,3 %, til LO-medlemmer under 34 år.

For eksisterende kunder vil renteendringen være gjeldende fra 15. november.

Alle bankens eksisterende utlåns- og innskuddskunder som får renteendring vil få informasjon i nettbanken om sine nye vilkår.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

  • Administrerende Banksjef Egil Meland, tlf 481 05 221
  • Banksjef Økonomi og Finans Kristin Skinstad, tlf 948 05 262