Eiendomsmegler Dahl AS kjøpes av SpareBank 1 Modum


 

Den 13. mars 2018 kjøpte SpareBank 1 Modum 70,5% av aksjene i Eiendomsmegler Dahl AS. De resterende aksjene eies fortsatt av de aktive eiendomsmeglerne.

 

Eiendomsmegler Dahl AS er en tradisjonsrik og anerkjent meglerforretning – for øvrig den eneste ikke bank- eller kjedetilknyttede meglerforretningen i distriktet. I 2017 formidlet de i overkant av 550 eiendommer med en omsetning på ca 35 mill. kr og et overskudd før skatt på ca. 5,8 mill. kr. Eiendomsmegler Dahl AS har 14 ansatte og kontor i Drammen.

 

Vi ser frem til å få en hovedaksjonær som er svært solid og fremtidsrettet og har evnen til rask omstilling i et krevende marked. SpareBank 1 Modum har som oss en langsiktig strategi om å bygge videre og utvikle det solide grunnlaget som er lagt ned i Eiendomsmegler Dahl AS. Vi er i dag lokale sterke bedrifter som sammen kan gjøre hverandre bedre rustet for fremtiden i møte med den teknologiske utviklingen samt utvikle synergier, sier daglig leder Jørn Mosebekk Larsen i Eiendomsmegler Dahl AS.

 

SpareBank 1 Modum er sammen med 14 andre banker en del av Norges nest største finansgruppering. Banken oppnådde i 2017 et resultat på 120,4mill, har en forretningskapital på 11,2 milliarder, en forvaltningskapital på 8,3 milliarder.

Banken har 65 ansatte fordelt på sitt hovedkontor i Vikersund samt avdelingskontorer i Åmot, Hokksund og Mjøndalen. SpareBank 1 Modum er en betydelig og aktiv samfunnsaktør i lokalsamfunnet, og gjennom sitt samfunnsengasjement ønsker banken å stimulere til økt verdiskapning.

 

Eiendomsmegler Dahl AS har i en årrekke vært en av de ledende eiendomsmeglerforretningene i Drammen og en solid aktør med lang erfaring i formidling av eiendommer. Vi ser frem til å utvikle selskapet videre sammen med dagens dyktige medarbeidere samtidig som vi vil optimalisere og implementere vårt produktspekter i den hensikt å skape videre vekst for SpareBank 1 Modum, sier administrerende banksjef Egil Meland.

 

For ytterligere info kontakt:

Egil Meland
Administrerende banksjef
SpareBank 1 Modum

Mobil: 481 05 221

Jørn Mosebekk Larsen
Daglig leder
Eiendomsmegler Dahl AS

Mobil: 913 21 232