Samfunnsdugnad mot økonomisk kriminalitet

 

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Vi trenger derfor å innhente korrekt legitimasjon på mange kunder. 

 
 
Berørte kunder blir kontaktet

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 

- Oppdatert legitimasjon er nødvendig for å møte myndighetenes krav. I tillegg er det en stor fordel for kunden å vite at sin BankID er korrekt legitimert, sier banksjef for privatmarkedet i SpareBank 1 Modum, Lars Hovland. 

- Flere av våre kunder blir i disse dager nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i vårt arkiv, sier Hovland. Pass er etter dagens standard eneste gyldig legitimasjon for å utstede BankID. Og som mange kjenner til: BankID trengs for blant annet å kunne utstede kodebrikke til nettbank, BankID på mobil i tillegg til en rekke andre offentlige tjenester som krever pålogging. Så for de det gjelder er dette noe som rett og slett må ordnes. Ellers blir kundens BankID sperret. 

 
SpareBank 1 Modum vil ha utvidede åpningstider

Kundene blir oppfordret til å møte opp på et av våre kontorer med passet, slik at vi får skannet det inn i våre systemer. Det er kun personlig oppmøte som gjelder. Dersom det er spørsmål, finnes mer informasjon og ofte stilte spørsmål på vår hjemmeside www.sparebank1.no/modum. 

Det vil være utvidede åpningstider ved våre kontorer i Vikersund og Hokksund, som følger:
Uke 41: Tirsdag og torsdag fra kl 9 – 20.Uke 42 tom uke 48: Tirsdag og torsdag fra kl 9 – 20. Lørdag fra kl 11 – 14.

Dersom kunden er forhindret fra å komme til et av våre kontorer, har man  anledning til å møte opp på hvilket som helst SpareBank 1 kontor i hele Norge. 

 

Pressekontakt: 
Lars Hovland, banksjef kunderettet virksomhet
tlf: 95100518, epost: lars.hovland@sb1modum.no