SpareBank 1 Modum er Modum kommunes hovedbank

 
Kommunen har fornyet avtalen og har valgt SpareBank 1 Modum som sin hovedbankforbindelse de neste årene etter en anbudsprosess. 

Alle kommuner er pålagt å legge ut ulike tjenester på anbud. Dette gjelder også banktjenester, og det skjer hvert tredje eller fjerde år, avhengig av når kommunen ønsker å reforhandle.

- Vi er svært tilfredse med å være kommunens hovedbank også de kommende tre årene, sier administrerende banksjef Egil Meland. Det er ingen selvfølge at vi blir valgt, og det er stadig sterkere konkurranse. Men, vi har gjort en grundig jobb og er stolte av at vi scorer så høyt i anbudsprosessen. Avtalen gjelder for tre år, med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

De bankene som er med i anbudsprosessen blir scoret på en skala fra 1-10 på områdene pris, service, teknisk bistand og tilgjengelighet. Her scorer den lokale banken 10 poeng på alle områder, og vant derfor anbudsrunden.

- For oss i kommunen er det trygt å ha SpareBank 1 Modum på laget også de neste årene, sier rådmann i Modum kommune Aud Norunn Strand. Vi kjenner hverandre godt, og har hatt mange prosjekter gjennom de over 150 årene vi har samarbeidet, sier Strand. Hun poengterer allikevel at det ikke er noen selvfølge at det ble SpareBank 1 Modum. - Alle som er med i anbudsprosessen blir målt etter de samme kriteriene, så det at det ble den lokale sparebanken er ikke gitt. Konkurransen er hard, men vi er sikre på at vi har valgt rett.

Fra banken er det et eget team som har jobbet med dette anbudet i lengre tid. Gro Spone, leder av bedriftsavdelingen, kan fortelle at jobben er omfattende. - Vi er ikke av de største bankene i området, men vi leverer godt og er veldig stolte av å score så høyt. Vårt forhold til Modum kommune er meget godt, og vi gleder oss til å fortsette dette gode samarbeidet også de neste årene, sier Spone. 

 

Pressekontakt:
Lars Hovland, tlf 9510 0518
Egil Meland, tlf 4810 5221