Årsresultat 2019

Historisk godt resultat i SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Modum fikk et rekordhøyt resultat på 186,1 millioner kroner i 2019. Det er en økning på 87,8 millioner kroner fra året før. Styret i banken foreslår overfor generalforsamlingen en avsetning på 15 mill. kroner til gavefondet. 

SpareBank 1 Modum har aldri tidligere levert et så godt resultat. Årets resultat er preget av engangsinntekter fra Fremtind transaksjonen (25 mill. kr.) og salg av finansielle investeringer (35 mill. kr). 

I tillegg har den underliggende bankdriften vært god. Kundene setter tydelig pris på enkle og effektive selvbetjeningsløsninger kombinert med dyktige rådgivere med lokalkunnskap i vårt markedsområdet. Gjennom solid bankdrift bygger vi muskler for å bidra med å realisere folk sine boligdrømmer og øke investeringer i næringslivet. Som samfunns eid bank deler vi ut gaver til lokalsamfunnet. Årets gavetildeling vil foregå i april i Åmot kirke og frist for å søke om midler til allmennyttige formål er 1. mars. 

Skal vi lykkes i årene som kommer, må det gå en grønn tråd i alt vi foretar oss.
Samfunnsansvar og bærekraft står sentralt i vår visjon og strategi. Som en konsekvens av dette lanserte vi akseleratorprogrammet ZURF i 2019. Et program for bedrifter som har potensiale og ambisjon om å ta sin virksomhet til neste nivå for å skape ytterligere verdier og flere lokale arbeidsplasser. Tre bedrifter har startet på programmet i februar 2020. 

Styrket markedsposisjon 2019-regnskapet kjennetegnes av godt salg innen alle produktområder, stabile tap, gevinst på store eierposter samt høy vekst og mange nye kunder. 599 personkunder og 48 bedrifter valgte SpareBank 1 Modum som sin nye hovedbank i 2019. Banken økte utlån til personkunder med 9,9 prosent i 2019 og utlån til næringslivskunder økte med 8,0 prosent. Netto renteinntekter økte med 25 millioner kroner til 169 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vekst i utlån og innskudd. Tap på utlån ble 6,8 millioner kroner mot 0,3 millioner året før.