Endrede utlånsrenter 30.09.2019

Endrede utlånsrenter i SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Modum har i dag besluttet å øke rentene på boliglån. Rentene økes med inntil 0,25 prosentpoeng som følge av økte pengemarkedsrenter og den generelle markedssituasjonen.

Beste veiledende boliglånsrente blir etter justeringen 3,05 prosent for Boliglån for Unge.

Vi følger markedet og konkurransesituasjonen tett og vi vil fortsatt være konkurransedyktige på pris etter renteendringen.

De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra mandag 30.september for nye kunder og fra 15. november for eksisterende kunder. Alle kunder som får renteendring, vil innen utgangen av denne uken få informasjon i nettbanken om sine nye vilkår. 

 

Vikersund, 30.september 2019

Kontaktpersoner:

Lars Hovland, banksjef kunderettet virksomhet, telefon 951 00 518

Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans, telefon 948 05 262